5 novinek v AX 2012 pro Finance

20. 5. 2020Karel Pecl

Zlepšení měření prosperity Vaší společnosti

Měření prosperity společnosti vychází z finančních dat. Toto měření se často potýká s nedostatkem kvalitních dat, které bývá způsobeno nedostatečnou flexibilitou informačního systému v pořizování a reportování finančních dat. Microsoft Dynamics AX 2012 znamená v tomto směru velký krok dopředu.

V rámci pořizování finančních dat přináší AX 2012 oproti předešlým verzím tyto novinky:

Neomezený počet finančních dimenzí

Základní finanční dimenzí účetní transakce je účet hlavní knihy. Dále informační systémy typicky pracují s finančními dimenzemi Nákladové středisko, Oddělení nebo Zakázka. Na účetní transakci AX 2012 lze nyní zapisovat neomezené množství finančních dimenzí. Můžete tak rozpadnout informaci o účtování do většího detailu. Vzniknul výnos na webu nebo na kamenné prodejně? Na jaké prodejně a jakém pokladním místě byl výnos zaúčtován? Jaký prodavač výnos sjednal? Produkt, Skupina produktů, Dodavatel, Karta majetku.. to jsou jen namátkové příklady nejpoužívanější finančních dimenzí, kterých je v AX 2012 k dispozici více než 30. Navíc můžete vytvářet vlastní, uživatelské finanční dimenze s vlastními hodnotami.

Pravidla pro vyplňování finančních dimenzí

Neomezený počet finančních dimenzí může znamenat zkomplikování pořizování dat – čím více dimenzí musí uživatel vyplňovat, tím více času mu to zabere.

Nová platforma finančních dimenzí a organizačních hierarchií Vám umožní sledování finanční kondice Vaší společnosti až na úroveň atomů, a zároveň nahlížení na finanční data z libovolných úhlů pohledu.

Proto AX 2012 doplňuje finanční dimenze automaticky všude tam, kde může, například prodejní kanál, prodejnu a zaměstnance bere z prodejní objednávky. Kromě toho je k dispozici nástroj na řízení pravidel pro vyplňování hodnot finančních dimenzí. Budete tak schopni zadávat různé finanční dimenze pro výnosové účty, jiné pro nákladové účty a pro některé účty nebudou finanční dimenze sledovány vůbec.

Organizační hierarchie (skupiny finančních dimenzí)

Jako nadstavbu finančních dimenzí AX 2012 umožňuje vytváření organizačních hierarchií, tedy stromové struktury finančních dimenzí a jejich skupin. Typickým příkladem z naší retailové praxe je různý pohled na prodejny, který využívá náš zákazník BCC Elektro – prodejce elektroniky v Nizozemsku (více informací o implementaci AX 2012 R3 v BCC Elektro)

 • prodejny podle velikosti (Malá, Střední, Velká)
 • prodejny podle umístění (Sever, Jih, Západ, Východ)
 • prodejny podle prodejního kanálu (kamenná prodejna, web, call-centrum..)

Počet uživatelsky definovatelných organizačních hierarchií není omezen. V reportingu tak můžete zobrazovat finanční data za jakýkoli uzel jakékoli organizační hierarchie a dívat se na finanční výsledky z libovolných úhlů pohledu.

Shrneme-li, tak v rámci pořizování finančních dat s výhodou využijete novou platformu finančních dimenzí a organizačních hierarchií, která Vám umožní:

 • sledování finanční kondice Vaší společnosti až na úroveň atomů, tedy v maximální míře detailu
 • nahlížení na finanční data z libovolných úhlů pohledu

Pojďme si nyní položit otázku, jak lze výše uvedené novinky využít v reportingu finančních dat? Představíme si další dvě novinky v AX 2012:

Management reporter

Reportovací nástroj Management reporter Vám pomocí on-line přístupu do databáze AX 2012 umožňuje reportovat 100% aktuální data. Můžete pracovat s daty jedné konkrétní společnosti, ale stejně tak dobře můžete najednou pracovat s daty všech společností, které v AX 2012 vedete. Reporty si můžete definovat uživatelsky a nechat si je třeba posílat každý den ráno ve stanovenou hodinu e-mailem.

Management reporter umí pracovat s finančními dimenzemi a organizačními hierarchiemi, zmiňovanými výše. Takže si úroveň detailu dat můžete přepínat přímo v reportu: za konkrétní prodejnu, za všechny velké prodejny (hierarchie dle velikosti), za prodejny na severu země (hierarchie dle umístění), nebo za celou společnost. Samozřejmostí je drill-down – zobrazení detailu až na úroveň konkrétních účetních transakcí.

Dashboards

Představte si nyní, že Vám prosperitu a finanční zdraví Vaší společnosti signalizuje semafor, umístěný na velkém LCD panelu ve Vaší kanceláři. Podobně jako moderní poskytovatelé technické podpory signalizují stav vaší IT infrastruktury. Zelená barva pro „V pořádku“, Oranžová barva pro „Pozor“, a červená barva pro „Nebezpečí“.Semafor nebo lépe řečeno celou sadu semaforů vidíte přímo na úvodní straně AX 2012, přístup k nim je tedy velmi rychlý. Vizuální kontrolou barev okamžitě vidíte aktuální situaci. Když svítí červená, můžete ukazatel rozkliknout a zkoumat další detaily, konkrétní čísla atd.

Takto fungují tzv. Dashboards neboli Návěstidla. Technologicky jsou postavená na analytických reportech, které můžete znát již z předchozích verzí AX.

Analytické reporty jsou určené pro detailnější analýzu business dat a hledání trendů – k tomuto účelu je v AX 2012 k dispozici 15 datových kostek. Datové kostky obsahují kromě dat pro analýzu také vypočítané finanční ukazatele, zobrazitelné v AX 2012 právě pomocí Dashboards.

Využívejte Dashboards – „semaforů“ pro rychlou vizuální kontrolu finančního zdraví Vaší společnosti.

Shrneme-li, tak zásadními novinkami AX 2012 v oblasti reportingu jsou:

 • Management Reporter a jeho možnosti zobrazování finančních dat v libovolné míře detailu – na úroveň konkrétních finančních dimenzí, uživatelsky definovatelných skupin finančních dimenzí, nebo celé společnosti
 • Dashboards neboli Návěstidla pro instantní získání informace o aktuálním stavu Vaší společnosti

Pojďme tedy závěrem rekapitulovat, jak AX 2012 přispívá ke zlepšení měření prosperity Vaší společnosti:

 • při pořizování dat
  • umožňuje sledovat větší detail s využitím finančních dimenzí a jejich skupin
 • při reportingu
  • využívá uložený detail finančních dimenzí v Management reporteru nebo dalších reportingových nástrojích
  • umožňuje rychlou vizuální kontrolu finančního zdraví pomocí Dashboards

Zaujalo Vás téma Zlepšení měření prosperity Vaší společnosti? Více o řešení  Dynamics AX pro maloobchod, velkoobchod a logistiku naleznete na našem webu.

Filip Rozsíval 31 Blue Dynamic

Filip Rozsíval působí jako Senior AX Consultant ve společnosti Blue Dynamic.

Další články

Naši specialisté vám s Microsoft Dynamics 365 rádi pomohou

Zanechte nám na sebe kontakt a tým Blue Dynamic se vám během 48 hodin ozve.