Jak jsou firmy spokojeny se svými ERP systémy?

20. 11. 2018

Spokojení finanční ředitelé s implementací systému

Při konzultantské práci v oblasti podnikových informačních systémů často slýcháme, že ERP nedostačuje požadavkům firmy, brání jí v rozvoji a podobně. Zajímalo nás, do jaké míry odrážejí tyto informace názory vedení firem.

Proto jsme připravili průzkum, ve kterém jsme oslovili finanční ředitele firem s vice než 100 zaměstnanci a obratem přes 100 milionů Kč, a zeptali se jich na jejich názory. Na výsledky průzkumu se můžete podívat sami.

(Jak) plní ERP systémy ve firmách svoji roli?

Většina ERP systémů má něco společného: do provozu byly nasazeny s realistickými požadavky na výkon a v drtivé většině jsou používány správně. Přesto až příliš mnoho firem tvrdí, že je s nimi nespokojeno.

Rozhodli jsme se fenomén „nespokojenosti“ lépe zmapovat a konkretizovat pomocí průzkumu.O spolupráci jsme požádali Innovative Business s.r.o. – partnera, který už desítky podobných průzkumů připravoval.

Co přesně zahrnuje pojem ERP systém?

ERP je zkratka pro Enterprise Resource Planning. Obecně řečeno, ERP odkazuje na automatizaci a integraci základních činností společnosti, které jim pomohou se zaměřit na efektivitu a zjednodušení cesty k úspěchu.

ERP systém automatizuje a integruje klíčové podnikové procesy, jako je přijímání objednávek zákazníků, plánování operací, vedení evidence zásob a finanční data. ERP systémy mohou přispět k obrovskému zlepšení účinnosti jakékoliv organizace tím, že efektivně řídí podnikové zdroje.

Správné nasazení systému je hlavním faktorem výsledné spokojenosti

Implementace pro firmu představuje komplexní projekt s řadou rizik, přímo ovlivňujících podnikání společnosti.

Kvalitní implementace má zásadní vliv na spokojenost/nespokojenost s ERP systémem.

Podle velikosti firmy může trvat řadu měsíců až let a přináší širokou škálu zásadních změn ve všech oblastech každodenního života firmy.

Kvalitní implementace má zásadní vliv na spokojenost nebo nespokojenost s ERP systémem. Z implementátora se stává dlouhodobý partner, jehož práce přímo ovlivní výsledek projektu a často i výsledky podnikání zadavatele projektu.

Průzkum ukázal, kdo je vlastně (ne)spokojen a s čím

Oslovili jsme ty nejpovolanější: finanční ředitele náhodně vybraných firem s vice než 100 zaměstnanci a obratem přes 100 milionů Kč. Z 218 oslovených kontaktů, odpovědělo 112.

Do našeho průzkumu jsme zařadili otázky týkající se spokojenosti se stávajícím ERP systémem, implementací a nákladů na jeho nasazení a provoz. Ptali jsme se i na to, jak jim systém umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků. Nakonec jsme se vyptávali na plány do budoucna.

Z odpovědí nakonec vyplynul naprostý opak našeho původního dojmu.

Většina finančních ředitelů firem je se svým ERP systémem víceméně spokojená. Spokojenost převládá u firem, které systém již využívají více než 5 let a průměrná školní známka pro implementátora systému je dvojka.

Mezi hodnocenými systémy byly zastoupeny zejména ERP řešení Microsoft Dynamics AX a SAP, ale i ostatní proprietární řešení. Drtivá většina zpovídaných firem ERP nasadila už před rokem 2007 a systém má tedy více než pět let přímý vliv na výsledky jejich podnikání. Dá se předpokládat, že pokud by byl tento vliv negativní, zcela jistě by již došlo ke změně
systému nebo jeho využívání.

Většina dotazovaných společností používá svůj ERP systém více než pět let. Při negativním vlivu ERP je jistá jeho výměna

Na konkrétní výsledky průzkumu se můžete podívat v následujícím přehledu.

Výsledky průzkumu

Jaký používáte podnikový informační systém?
Výrobce Počet
Microsoft 17
SAP 13
proprietární (vlastní vývoj) 9
Helios 8
ABRA 6
K2 6
Eso 9 3
ostatní 39
nesdělím 4
Kdy proběhla implementace?
Rok Počet
2014 – 2015 8
2012 – 2013 4
2010 – 2012 10
2008 – 2009 10
2007 a dříve 51
nevím 3
nesdělím 3
Oznámkujte jako ve škole práci vašeho externího implementátora ERP?
průměrná známka 1,96
Vyhovuje vám používaný podnikový informační systém?
vyhovuje 72
je dostačující 29
není dostačující 0
nevyhovuje 3
nesdělím 1

Umožňuje vám systém pružně reagovat na požadavky zákazníků?
ano 38
většinou ano 28
většinou ne 2
nevím 2

Jaká je průměrná hodinová sazba Vašeho dodavatele ERP?
nad 3000,- Kč za hodinu 1
od 2000 Kč do 3000 Kč za hodinu. 6
od 1500 Kč do 2000 Kč za hodinu. 2
od 1000 Kč do 1500 Kč za hodinu 6
do 1000 Kč za hodinu 1
Jaká byla celková investice do vašeho ERP?
do 1 mil 10
od 1 mil – do 2,5 mil. 7
od 2,5 mil. – do 5 mil. 5
od 5 mil. – do 10 mil. 4
přes 10 mil. Kč 6
nevím 27
nesdělím 4
Kolik každoročně investujete do údržby ERP?
do 0,5 mil 35
od 0,5 mil – do 1 mil. 8
od 1 mil. – do 2 mil. 1
přes 2 mil. Kč 4
nevím 12
nesdělím 5
Plánujete investici na rozvoj ERP systému v letošním roce?
ano 61
ne 2
nevím 2
nesdělím 1

V jaké výši bude letošní investice do rozvoje ERP systému?
do 0,5 mil 33
od 0,5 mil – do 1 mil. 8
od 1 mil. – do 2 mil. 1
přes 2 mil. Kč 4
nevím 8
nesdělím 3
Připravujete do budoucna změnu erp systému?
ano 8
možná 3
ne 90
nevím 8
nesdělím 1

Zaujalo Vás téma podnikových ERP systémů? Pro další informace o našich řešeních pro maloobchod, velkoobchod a logistiku využijte následující kontaktní formulář.

Jan PilousJan Pilous, působí jako Key Account Manager ve společnosti Blue Dynamic.

Nejnovější články