Končí podpora Microsoft AX

3. 5. 2021Karel Pecl

Za necelý rok, 12. 4. 2022, ukončí Microsoft podporu některých verzí ERP řešení Dynamics AX.

Do dnešního dne výrobce ohlásil ukončení podpory pro Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 a Dynamics AX 2012 R2. Ukončení podpory nejmladší verze Dynamics AX 2012 R3 bylo odloženo na 10. 1. 2023.

Protože si výrobce uvědomuje, že stojí před mnohými uživateli zcela zásadní rozhodnutí, zda migrovat do cloudu na Microsoft Dynamics 365 nebo zda zůstat u on-premise řešení AX, přichází s revolučním Programem D365 Migration, který Vám rozhodování usnadní.

Konec podpory Microsoft AX

Co klienti vstupem do Programu Migrace získají?

Ti, kteří se zaregistrují do Programu Migrace, získají ve třech krocích indikativní plán, dle kterého bude rozhodování o investici a zjištění rozsahu jejího přínosu mnohem snazší.

Pokud budou registrované firmy navíc sestavený plán realizovat, připravil pro ně Microsoft zvláštní výhody.

Co je výsledkem vstupu do Programu?

Získáte popis stavu, ve kterém se Vaše firma nachází a také toho, co by obnášela migrace do cloudu.

Pomozte Microsoftu poznat Vás ve třech krocích

První krok

Konzultanti provedou formou interview šetření, jehož výsledkem bude cenové porovnání Vašeho současného on-premise řešení a řešení cloudového. Ceny licencí, náklady na rozvoj a školení jsou jen zlomek toho, co bude analýza obsahovat. Porovnání bude zahrnovat též náklady na datová úložiště, servery a péče o HW, náklady na podporu a údržbu platformy, revitalizaci po incidentech, náklady na podporu mobilních aplikací a výdaje spojené s povinnou administrativou, kterou ukládá legislativa.

Druhý krok

Ve druhém kroku konzultanti zanalyzují, v čem je Váš největší potenciál, a ve kterých oblastech se může Vaše firma dále zlepšovat.

Výhodami cloudu jsou bezesporu:

  • data dostupná v reálném čase v kanceláři i v terénu prostřednictvím mobilního zařízení
  • škálovatelnost a flexibilita (odebírání a přidávání licencí je otázkou několika minut)
  • časové úspory pracovníků odpovědných za dodržování standardů, nařízení a směrnic
  • vizuálně jednotné prostředí Microsoft D365 je součástí rozsáhlého ekosystému Microsoft
  • kompatibilita se všemi ostatními aplikacemi z dílny Microsoft

Třetí krok

Ve třetím kroku získáte doporučení, jak postupovat, dojdete-li k tomu, že migrovat na Microsoft Dynamics 365 je tou správnou volbou.

Získáte ZDARMA podporu, která Vám umožní vydat se na cestu Migrace do cloudu s relevantními daty a kvalifikovanými partnery.

Blue Dynamic - Vaše navigace na cestě Migrace… do cloudu

O tom, že pandemie napříč světem urychlila tempo digitalizace, nemůže být pochyb. Protože neměli příliš na vybranou, jsou již online i zarytí odpůrci. Zjišťujeme, že online cestou se dá vyučovat, navazovat nové obchodní vztahy, řídit podnik. Ne všichni jsou však tímto trendem nadšeni. Mnozí stále vnímají online svět jako nebezpečný, neosobní a neřízený.

Obdobná diskuse se již dlouhá léta vede na téma cloudových služeb.

Členové managementu si v době karantén a pracovních neschopností začali uvědomovat, že přímá závislost na IT managerech pečujících o data ve vlastních serverovnách není úplně zdravá. Zjišťují, že dostat se k reportům obrovského množství dat pouze pár kliknutími na mobilním telefonu by bylo velmi příjemné. Přicházejí na to, že místnost serverovny by mohla být obsazena pracovníky, kteří pracují na rozvoji vlastních výrobků a služeb nebo přinášejí společnosti další přidanou hodnotu. Interní IT manageři a správci by mohli pracovat na vlastních vývojových projektech, neboť naplňování bezpečnostních směrnic a legislativy by bylo delegováno na providera datových center a výrobce aplikací.

Vzpomeňme si, jak vypadaly služby internetového bankovnictví před pěti lety a jak vypadají dnes. Díky datovým skladům v datových centrech, technologii machine learning a umělé inteligenci máme na dva kliky s dvojím ověřením přesná data o svých příjmech a výdajích, namísto karty platíme telefonem, který máme stále při sobě, a to vše odkudkoli, kdykoli a bezpečně.

Totéž platí pro firmy. Je zapotřebí, aby se vrcholové vedení podniků připravilo na to, že dříve či později bude stát před rozhodnutím, zda ponechat on-premise řešení, nebo migrovat do cloudu. Také je potřeba si uvědomit, že on-premise řešení sice může být pro některé firmy vhodné, ale jako takové s sebou ponese vyšší náklady a nižší flexibilitu. Předpokládá se, že cestou cloudu se do pěti let vydá téměř každý střední či velký podnik alespoň částečně, prostřednictvím hybridních řešení.

Přechod na cloudové služby bude něco stát, nemá cenu si namlouvat opak. Je proto důležité dbát na přípravu celého procesu. Začněte podrobnou analýzou současných nákladů na on-premise provoz a následných nákladů na cloud, zvažte rizika, která s sebou data v síti nesou. Definujte si očekávání, která si od přechodu do cloudu management slibujete a vyhodnoťte, zda je projekt migrace skutečně naplní. A co je velmi podstatné, najděte kompetentní a důvěryhodné partnery, kteří se zkušeností a odpovědností sobě vlastní zvládnou projektově migraci odřídit.

V Blue Dynamic se migrací dat zabýváme již od samého počátku existence firmy. Pracovali jsme na rozsáhlých projektech v České republice i v zahraničí.

V současné době se připravujeme na ukončení podpory vlajkové lodi ERP systému Microsoft Axapta, které je výrobcem naplánováno na 12. dubna 2022. Ke stejnému datu by měla skončit také podpora CRM, které máme taktéž ve svém portfoliu.

Jsme si vědomi, že rozhodnutí pro migraci z AX do cloudového prostředí Microsoft Dynamics 365 nebude pro management firem jednoduché. Pandemie ovlivnila jejich rozpočty, doba dlouhodobého ohrožení virem s sebou možná přinesla také více podvědomého strachu z rizik, která v souvislosti s cloudem přichází do úvahy.

Víme ale, že přechod do cloudu má smysl, protože nabízí klientům obrovské množství výhod - od škálovatelnosti, přes přehledný reporting v reálném čase kdykoli a odkudkoli, integraci s dalšími online systémy, až po držení bezpečnostních standardů prostřednictvím povinností výrobce.

Microsoft se navíc rozhodl uživatele Axapty podpořit a přichází s Programem Migrace. Do něj se může zaregistrovat každá firma, která AX používá a může si nechat od výrobce ZDARMA zpracovat analýzu, jejíž výstupem bude PLÁN MIGRACE. Ten usnadní rozhodování o tom, zda ponechat on-premise řešení nebo migrovat do cloudu.

Blue Dynamic je Silver partnerem společnosti Microsoft, který se s Vámi postaví na pomyslnou startovní čáru cesty migrace AX, odstartuje ji a bezpečně Vás dovede až do cíle - Microsoft D365 - cloud.

Další články

Naši specialisté vám s Microsoft Dynamics 365 rádi pomohou

Zanechte nám na sebe kontakt a tým Blue Dynamic se vám během 48 hodin ozve.