Vylaďte výkon AX v 9 krocích – s Performance Tuning Packem

20. 11. 2018

Performance Tuning Pack pro Dynamics AX databáze

Jedním z vážných témat může být udržení potřebného výkonu Microsoft Dynamics AX v běžném provozu a zejména pak v době špiček (např. během Vánoc).

Znalosti

To hlavní jsou zkušenosti!

Schopnost vyladit správně výkon je složena z kombinované perfektní znalosti MS SQL (tedy databáze) a hluboké zkušenosti s Dynamics AX a jejím specifickým chováním. To vše musí být doplněno o řadu hodin praktického ladění a uzavírání slepých uliček řešení.

Více o Performance Tuning Packu v PDF

Proces

Ladění je disciplína, která se skládá z několika stěžejních kroků. Nejdříve je nutné si vyjasnit očekávání, poté přichází na řadu naše vlastní monitorovací nástroje, které nám vyhodnotí chod systému a zobrazí úzká místa. Na základě zjištěných informací přichází analýza a nápravné kroky ať již v nastavení AX, SQL či přímo ve zdrojovém kódu. Poté přichází opětovné otestování spolu s analýzou dat získaných monitoringem.

Proces ladění
• Stanovení cílových parametrů
• Nasazení monitoringu a test
• Analýza úzkých míst
• Ladění a optimalizace
• Opakovaný test a vyhodnocení

Dynamics AX Performance Tuning Pack

Procesní kroky Časování
1 Společné stanovení cíle, průběhu a kritických míst pro zaměření se v rámci ladění Den 1
2 Implementace monitoringu databáze, sond a agentů na serverech Den 2
3 Samotný běh monitoringu po dobu minimálně 24 hodin a sběr dat Den 3
4 Analýza získaných dat Den 4
5 Vypracování reportu a sady doporučení na základě analýzy Den 5
6 Prezentace výsledků zákazníkovi (2-4hod) Den 6
7 Dohoda na dalším postupu (rozsah realizace) Den 6
8 Implementace změn u top 3-5 výkonnostních problémů
(Trvání v závislosti na komplexitě a rozsahu domluvených změn)
Den 7 – Den 11
9 Opakovaný test a vyhodnocení Den 12
Iterace kroků 7 – 9 dle domluvy

Zkušenosti

Dokázali jsme odstranit několikaleté potíže v nadnárodním retailovém řetězci s 1.250 CCU AX a zajistit dostatečný výkon v období naprosto kritickém pro jeho business.

Proč byste nám měli věřit? Protože již máme něco za sebou a víme, jak na to.

Každodenně se staráme o 1.000 SQL databází provozovaných v jednadvaceti zemích světa a zajišťujeme jejich bezchybný chod.

Vybrané reference

Dynamics AX references blue dynamic

Nejnovější články