Co je ERP – Enterprise Resource Planning?

Efektivní řízení podnikových zdrojů

 

Custom callout image

ERP řešení

ERP je zkratka pro Enterprise Resource Planning. Obecně řečeno, ERP odkazuje na automatizaci a integraci základních činností společnosti, které jim pomůžou se zaměřit na efektivitu a zjednodušení úspěchu.

microsoft_dynamics_365_erp_blue_dynamic_entertainmen_system

ERP má oproti neintegrovaným systémům, dvě hlavní přednosti: sjednocený celopodnikový pohled na vše, co se v různých divizích odehrává, a společnou podnikovou databázi, sdružující a uchovávající veškerá podniková data.

Jako jednoho z předních dodavatelů ERP, se nás naši zákazníci (a také potenciální zaměstnanci) často ptají na definici ERP. Odvětví informačních technologií je proslulé pro jeho zkratky, které jsou často široce používány, ale nejsou zcela objasněny. Pojem „ERP“ sám o sobě není jednoznačný a odkazuje na podnikový software, který byl navržen tak, aby evidoval a spravoval vaše podniková data.


Informujte se o novém Microsoft ERP – Dynamics 365 Více zde

 

ERP systém automatizuje a integruje klíčové podnikové procesy, jako je přijímání objednávek zákazníků, plánování operací, vedení evidence zásob a finanční data. ERP systémy mohou přispět k obrovskému zlepšení účinnosti jakékoliv organizace tím, že:

  • vám pomáhají při definování vašich obchodních procesů a zajišťují, aby byly dodržovány v celém dodavatelském řetězci;
  • chrání vaše důležitá obchodní data pomocí dobře definovaných rolí a zabezpečení přístupů;
  • umožňují vám plánovat váš pracovní čas na základě stávajících objednávek a prognóz;
  • poskytují vám nástroje na vysokou úroveň služeb pro vaše zákazníky;
  • transformují vaše data do podoby vhodné pro rozhodování

ERP řešení typicky pokrývá:
– finance,
– personalistiku,
– výrobu a logistiku,
– marketing a prodej.

S určitou mírou zjednodušení můžeme říci, že ERP systém je informační systém pokrývající svými funkcemi veškeré agendy, které řeší běžné obchodní společnost. S tím dodatkem, že řadu funkcí nabízí ve svém základu s širokou možností jejich parametrizace a současně poskytuje prostor pro vývoj a integraci specifických požadavků společnosti.

microsoft_dynamics_365_erp_blue_dynamic_ax_view

Výhody ERP pro vaši firmu

Pojďme se nyní podívat na to, co může kvalitní ERP přinést vaší společnosti. Přínosy lze rozdělit do následujících oblastí:

  1. Integrace v rámci všech podnikových procesů – Na to, aby se plně využily výhody ERP systému, by měl být plně začleněn do všech aspektů vašeho podnikání od prvního kontaktu ze strany zákazníka, přes plánování a rozvrhování, po výrobu a distribuci produktů, které vyrábíte až po zaúčtování těchto transakcí.
  2. Automatizace zvyšuje produktivitu – Díky automatizaci dílčích částí obchodních procesů je ERP dělá rychlejší, účinnější a méně náchylné k chybám. Vaši zaměstnanci se nebudou muset zatěžovat úkoly jako je například kontrola a oprava dat.
  3. Zvyšuje celkovou výkonnost – Díky integraci různorodých podnikových procesů, ERP zajišťuje soudržnost, zamezuje zdvojení, diskontinuitu a křížení práce, v různých částech organizace. Celkovým pozitivním efektem při integraci podnikových procesů je vysoký výkon organizace.
  4. Reporty o kvalitě a analýza výkonnosti – Analýza ERP vám umožní vytvářet finanční a manažerské reporty, jakož i provádět výkonnostní analýzu fungování vaší organizace.
  5. Integrace v rámci celého dodavatelského řetězce – ERP systém by měl přesahovat pole působení vaší organizace a integrovat i dodavatelský a zákaznický proces tak, aby zajistil plnou účinnost v celém dodavatelském řetězci.


Stejné informace pro všechny


Integrace a celková provázanost


Tlak na dodržování pracovních postupů


Kvalitnější podklady pro rozhodování


Implementace ERP systému

Vzhledem k tomu, že ERP systémy pokrývají svou funkčností rozsáhlé business oblasti, představuje jejich implementace komplexní projekt s řadou rizik přímo ovlivňujících podnikání společnosti, která se pro implementaci rozhodla.

Přečtěte si, jak lze přizpůsobit ERP Vašim potřebám Více zde


Jedná se o aktivitu nákladnou, trvající řadu měsíců až roky a přinášející širokou škálu zásadních změn. To vše je třeba si uvědomit při volbě řešení i implementačního partnera. Vztah s takovým partnerem je často stejně zavazující a dlouhodobý jako třeba manželství.

microsoft_dynamics_365_erp_blue_dynamic_power_bi

Velká ERP řešení

Podívejte se na průzkum spokojenosti firem s jejich ERP Více zde


Zajímáte se o ERP systém? Potřebujete více informací? Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás!
Rádi Vám poskytneme nezávaznou konzultaci či radu.

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení*
Komentář
Společnost
Pracovní pozice
Email*
Přiložit soubor
Telefon*