Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

​Název projektu: BlueExtensions 365

Společnost Blue Dynamic s.r.o. je nositelem projektu BlueExtensions 365 (CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009372), který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Náplní a cílem projektu je vyvinutí sady rozšiřujících aplikací (přinášejících nadstavbovou funkcionalitu) pro cloudový ERP a CRM systém Dynamics 365 a business inteligence nástroj PowerBI. Tyto rozšiřující aplikace pokrývají široké spektrum funkcionalit, zaměřených především na specifika českého prostředí, logistiky a retailu.

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009372