Performance tuning

Udržení potřebného výkonu vaší IT infrastruktury v běžném provozu a zejména pak v době špiček (například během Vánoc) je jedním z vážných témat, které můžete nechat na nás.

Schopnost vyladit správně výkon je složena z kombinované perfektní znalosti databází a hluboké zkušenosti s ERP systémy a jejich specifickým chováním. To vše musí být doplněno o řadu hodin praktického ladění a uzavírání slepých uliček řešení. To hlavní jsou zkušenosti s MS SQL, s Dynamics AX a s praktickými realizacemi.

Chcete mít jistotu, že je váš systém dobře naladěn a vydrží zátěž i v kritické dny?

Proces performance tuningu

Co je performace tuning

Ladění je disciplína, která se skládá z několika stěžejních kroků. Nejdříve je nutné si vyjasnit očekávání, poté přichází na řadu naše vlastní monitorovací nástroje, které nám vyhodnotí chod systému a zobrazí úzká místa. Na základě zjištěných informací přichází analýza a nápravné kroky ať již v nastavení AX, SQL či přímo ve zdrojovém kódu. Poté přichází opětovné otestování spolu s analýzou dat získaných monitoringem.

Proces ladění

  • Stanovení cílových parametrů
  • Nasazení monitoringu a test
  • Analýza úzkých míst
  • Ladění a optimalizace
  • Opakovaný test a vyhodnocení

Procesní kroky

Procesní kroky Časování
1 Společné stanovení cíle, průběhu a kritických míst pro zaměření se v rámci ladění Den 1
2 Implementace monitoringu databáze, sond a agentů na serverech Den 2
3 Samotný běh monitoringu po dobu minimálně 24 hodin a sběr dat Den 3
4 Analýza získaných dat Den 4
5 Vypracování reportu a sady doporučení na základě analýzy Den 5
6 Prezentace výsledků zákazníkovi (2-4hod) Den 6
7 Dohoda na dalším postupu (rozsah realizace) Den 6
8 Implementace změn u top 3-5 výkonnostních problémů
(Trvání v závislosti na komplexitě a rozsahu domluvených změn)
Den 7 – Den 11
9 Opakovaný test a vyhodnocení Den 12
Iterace kroků 7 – 9 dle domluvy

Zkušenosti

Dokázali jsme odstranit několikaleté potíže v nadnárodním retailovém řetězci s 1.250 CCU Dynamics AX a zajistit dostatečný výkon v období naprosto kritickém pro jeho business.

Proč byste nám měli věřit?

Protože již máme něco za sebou a víme, jak na to. Každodenně se staráme o 1.000 SQL databází provozovaných v jednadvaceti zemích světaa zajišťujeme jejich bezchybný chod.

Zajímavá čísla

Firem

Spravovaných lokalit

Koncových uživatelů

Endpointů monitoringu

Náš specialista se vám bude rád věnovat