Kompletní IT infrastruktura pro BCC

Zákazník

Společnost BCC elektrospeciaalzaken B.V. působí na holandském trhu se spotřební elektronikou a nabízí své služby zákazníkům ve svých 80 obchodech a v e-shopu. Spolu s belgickou sesterskou společností dosáhla BCC v roce 2013 obrat 688,6 milionu Euro.

Realizované cíle

Podpora a rozvoj Dynamics CRM – Zajištění bezchybného provozu a rozvoje systému podle business potřeb zákazníka.

 • Technologie: MS Dynamics CRM, MS BizTalk, MS SQL, MS Windows Server, MS Hyper-V

Integrace s pomocí BizTalk – V rámci heterogenního prostředí zákazníka zajistit spolehlivé řešení disponující dostatečnou propustností.

 • Technologie: MS BizTalk 2013 R2, MS SQL Server 2012, MS Windows Server, MS Dynamics AX 2012

Implementace Dynamics AX – Náhrada SAP s cílem snížit náklady na údržbu ERP systému.

 • Technologie: MS Dynamics AX, MS BizTalk, MS SQL, MS Windows Server, MS Hyper-V

Podpora kritických aplikací – Zajištění nepřetržitého chodu a vysoké dostupnosti infrastruktury a kritických aplikací zákazníka.

 • Technologie: DELL servery, SAN DELL, NAS QNAP, Hyper-v, Windows Server, MS SQL, Sharepoint, Office 365, Lync, MS Dynamics AX, MS Dynamics CRM

Podpora kritických aplikací

 • Proaktivní monitoring a podpora 24×7 infrastruktury a aplikací zákazníka s dostupností 99,96% na všech kritických systémech a aplikacích včetně ERP.

“V roce 2013 začala naše spolupráce s Blue Dynamic s poměrně malým rozsahem technické správy IT infrastruktury. V současné době je Blue Dynamic naším strategickým outsourcingovým partner, podporujícím naší kompletní infrastrukturu a aplikace v režimu 24×7. Jejich celková angažovanost při poskytování služeb a projektů je skutečnou podporou inovací BCC. Blue Dynamic je náš respektovaný poradce v souvislosti s IT strategií.”

— Jan Bloemendaal, Chief Information Officer, BCC elektrospeciaalzaken B.V.

Implementace Dynamics AX

 • Analýza potřeb, analýza systémové integrace. Vývoj řešení, testování a integrace AXs patnácti okolními systémy, návrh infrastruktury a její instalace, datová migrace, projektové řízení, dodávka licencí pro Dynamics AX 2012 R3.

“Společnost Blue Dynamic jsme zvolili proto, že mají zkušenosti z rozsáhlých mezinárodních implementací pro maloobchodní společnosti a velmi dobře rozumějí tomu, co je pro nás opravdu důležité. Oceňujeme komplexnost nabízeného logistického řešení a pokrytí všech klíčových business oblastí.
Poskytují nám precizní podporu během celého životního cyklu projektu.”

— Marco van Putten, Chief Information Officer, BCC elektrospeciaalzaken B.V.

Integrace s pomocí BizTalk

Klíčové parametry

 • Více jak 25 integrovaných aplikací.
 • Více jak 30.000 datových přenosů za hodinu.
 • Integrace jak interních systémů, tak systémů externích partnerů a dodavatelů.
 • Propracovaný aktivní monitoring, který umožnuje detekovat výpadky dříve, než dojde k větším dopadům na obchodní činnost.
 • Vylepšená správa datových přenosů, která umožnuje v případě selhání provést analýzu dat,
  jejich úpravu a re inicializaci procesu.

Na platformě BizTalk jsou implementovány následující tři aplikace:

1. Integrace ERP s okolím

Hlavní ERP systém je prostřednictvím integrační platformy BizTalk propojen s okolními systémy externích dodavatelů, logistikou, sklady, jednotlivými prodejnami a web obchodem. Toto propojení umožňuje rychlé a bezpečné přenosy dat mezi jednotlivými aplikacemi zákazníka a umožnuje efektivní správu datových přenosů, která je přehledně centralizována na platformě BizTalk.

2. Integrace CRM s objednávkovým systémem a logistikou

Cílem této integrační platformy je umožnit maximálního využití potenciálu MS CRM pro call centrum, marketing, řízení komunikace se zákazníky a plánování rozvoje firmy. MS CRM je propojeno s objednávkovým, produktovým a logistickým systémem. Díky tomu má call centrum k dispozici aktuální data o objednávkách, produktech a termínech dodání zboží a může tak poskytovat úplné a aktuální informace volajícím zákazníkům. V neposlední řadě, data získaná touto integrační aplikací jsou použita pro cílený marketing a pro dlouhodobé plánování obchodní strategie společnosti.

3. Integrace CRM s externími partnery

Tato integrační aplikace řeší záruční a pozáruční servis a kompletní výměnu informací mezi servisními partnery a logistickými společnostmi, zajištujícími převozy reklamovaného zboží a MS CRM, které je použité jako hlavní platforma pro řešení servisních případů. Díky tomuto řešení zákazník kdykoliv ví, kde je jeho reklamované zboží a jaký je přibližný termín vyřízení reklamace.

Zároveň oddělení, řešící reklamace, má k dispozici silný nástroj obsahující detailní informace od servisů o odhadovaných nákladech, termínech, návrhu řešení apod. Na základě těchto informací se reklamační oddělení může operativně rozhodnou jak s konkrétním případem postupovat.

Samozřejmě historická data získaná pomocí této integrace, uložená v MS CRM, umožnují plánování optimalizace a nastavení reklamačních parametrů celé společnosti.

Technologické informace

 • Komplexní serverová architektura DTAP obsahující aktuálně 7 BizTalk aplikačních serverů.V současné době přecházíme na Enterprise verzi BizTalku a architekturu vysoké dostupnosti na produkčním a akceptačním prostředí (AP).Široká škála použitých integračních technologií od webových služeb, přes FTP, SQL, SSIS datové pumpy.

Podpora a rozvoj Dynamics CRM

 • Více jak 1.200 uživatelů systému
 • Více jak 5.000.000 evidovaných zákazníků
 • Více jak 5.000.000 rozeslaných emailů měsíčně
 • Více jak 15.000 servisních případů měsíčně
 • Nadprůměrně vysoké využití CRM funkcionalit
 • Vysoká míra integrace, která není tak obvyklá
 • Velký objem dat a jejich komplexnost (málokdo shromažďuje v CRM takové množství a především takovou hloubku dat)
 • Pokročilá architektura infrastruktury se 7 servery

Základní informace

 • Maximální využití CRM jak pro obchod, tak pro vnitřní chod firmy
 • Veškeré údaje o zákaznících, včetně komplexní historie aktivit a veškeré komunikace
 • Objednávky, jak pro následnou analýzu dat pro marketing, tak pro call centrum
 • Logistické informace o zasílaném zboží tak o reklamovaném zboží a sledování jeho pohybu

Marketing

 • Cílený marketing, který je úspěšně využíván marketingovým oddělením
 • Sběr dat o aktivitách a zájmech klientů jako součást marketingu
 • Využívání nadstavby ClickDimensions

Servis

 • Záruční a pozáruční servis, včetně evidence faktur za opravy a vyhodnocování nákladovosti servisu
 • Plánování termínů oprav a sledování stavu oprav a reklamací v reálném čase. Integrace na externí servisní partnery
 • Incidenty, jejich řešení, jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance

Technologické informace

 • 7 produkčních aplikačních CRM serverů zapojených do vysoké dostupnosti, což znamená, že je to jedno z největších CRM řešení v Evropě 5 testovacích aplikačních CRM serverů
 • Celková velikost CRM databáze 700GB ve vysoké dostupnosti
 • Pokročilá architektura systému a rozdělení serverů v závislosti na umístění cílových uživatelů mezi několik datacenter
 • CRM je využíváno jak v centrále tak i přímo na prodejnách (80) po celém Holandsku
 • Vysoká míra integrace s okolními systémy, desítky aktivních rozhraní na CRM
Systém je integrován s
 • Dopravci, zjištění stavu dopravy, stav dodaného zboží
 • Internet (web obchod, Azure, stav opravy na webu)
 • Intranet (SharePoint)
 • Objednávkové systémy, marketingové systémy (ClickDimensions), ERP systémy (SAP, AX)
 • Externí servisní partneři
 • Využití pokročilé integrační platformy BizTalk
 • BI integrace pro analýzu prodejních dat

Další případové studie

Naši specialisté se vám budou rádi věnovat