Bescherming van persoonsgegevens

Ik wil een gratis consult

Heren,

In verband met de exploitatie van Blue Dynamic op bluedynamic.com (de "Website") kunnen wij, d.w.z. Blue Dynamic, s.r.o. (de "Onderneming"), bepaalde persoonsgegevens van bepaalde ondernemers die hun projecten ter bespreking op de Website indienen, verzamelen, verwerken en opslaan. Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over de aspecten van een dergelijke verwerking van persoonsgegevens.

1. Voor welk doel worden de persoonsgegevens verwerkt en wat is de rechtsgrondslag voor die verwerking?

De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op de ondersteuning en bespreking van de ingediende projecten, waaronder het beoordelen van de projecten, het contacteren van oprichters en ondernemers of het aanleggen van een interne bedrijfsdatabase. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder A, van de algemene verordening gegevensbescherming ("GDPR").

In beperkte mate kunnen persoonsgegevens ook worden verwerkt om het legitieme belang van het bedrijf te beschermen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder F, GDPR, waaronder de interne administratieve behoeften van het bedrijf en de bescherming tegen mogelijke geschillen.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen een verscheidenheid aan persoonsgegevens verwerken die via de website over u en het project worden verstrekt. Dit kunnen uw identificatie- en contactgegevens zijn, de identificatie en beschrijving van het project en alle andere gegevens die in gerelateerde communicatie worden verkregen.

3. Hoe zullen wij uw persoonsgegevens verwerken en met wie zullen wij ze delen?

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt door bevoegde medewerkers van het bedrijf. Indien nodig kunnen persoonsgegevens ook in beperkte mate worden verwerkt door onze gegevensverwerkers die ons de nodige ondersteunende diensten verlenen (bv. IT-dienstverleners). Wij kunnen ook bepaalde projectgegevens doorgeven aan investeerders die mogelijk geïnteresseerd zijn in het project. In al deze gevallen is er altijd een gegevensverwerkingsovereenkomst van kracht, op grond waarvan de betrokken dienstverlener verplicht is een passend niveau van bescherming en beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zoals de Vennootschap doet.

Wij zijn niet van plan persoonsgegevens buiten de EU door te geven. Het kan echter voorkomen dat de investeerder of dienstverlener zich buiten de EU bevindt. In dat geval zullen wij ervoor zorgen dat aan de voorwaarden voor de doorgifte van gegevens wordt voldaan in overeenstemming met de GDPR.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zijn voornemens uw persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van projectondersteuning en projectbespreking te bewaren voor de duur van onze samenwerking bij projectondersteuning en projectbespreking en voor een periode van maximaal 2 jaar na beëindiging van die samenwerking, tenzij uw toestemming eerder wordt ingetrokken.

5. Bent u verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken?

U bent niet verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken ervan is volledig vrijwillig. Houd er echter rekening mee dat als de gegevens niet worden verstrekt, wij u niet kunnen voorzien van onze ondersteunings- en discussiediensten voor het project.

6. Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde onder de wettelijke voorwaarden (met name onder de bepalingen van de GDPR) de volgende rechten uitoefenen: het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij over u verwerken, het recht op rectificatie of wissing, of het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdracht. U kunt ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.uoou.cz/).

7. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking en bij wie kan ik terecht met mijn vragen?

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Blue Dynamic s.r.o., identificatienummer: 06385745, met maatschappelijke zetel te Dlouhá 730/35, 110 00 Praag 1, Tsjechië, website: https: // www.bluedynamic.cz/, e-mail: info@bluedynamic.cz, die de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 

Om het bewerken van cookies te openen klik hier.

vergrootglascrosschevron-upchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss Twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter instagram