Ochrana osobních údajů

Chci konzultaci zdarma

Vážení,

v souvislosti s provozováním Blue Dynamic na bluedynamic.cz („webové stránky“) my, tj. Blue Dynamic, s.r.o. („společnost“), můžeme shromažďovat, zpracovávat a uchovávat určité osobní údaje určitých podnikatelů, kteří předloží své projekty k diskusi na webových stránkách. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o aspektech takového zpracování osobních údajů.

1. Za jakým účelem budou osobní údaje zpracovávány a jaký je právní základ takového zpracování?

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem podpory a projednání předložených projektů, což může zahrnovat posouzení projektů, kontaktování zakladatelů a podnikatelů nebo vytvoření interní databáze společnosti. Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. A) obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), který bude vyžadován v souvislosti s poskytováním informací o projektu.

V omezeném rozsahu mohou být osobní údaje zpracovávány také za účelem ochrany oprávněného zájmu společnosti podle čl.6 odst.1 písm. F) GDPR, který zahrnuje vnitřní administrativní potřeby společnosti a ochranu před možnými spory.

2. Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

Můžeme zpracovávat různé osobní údaje, které budou o vás a o projektu  poskytnuty prostřednictvím webových stránek. To může zahrnovat vaše identifikační a kontaktní údaje, identifikaci a popis projektu a všechna další data, která budou získána v související komunikaci.

3. Jak budeme vaše osobní údaje zpracovávat a s kým je budeme sdílet?

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány oprávněnými zaměstnanci společnosti. V případě potřeby mohou být osobní údaje v omezené míře zpracovávány také naším zpracovatelem údajů, který nám poskytuje nezbytné podpůrné služby (např. poskytovatelé IT služeb). Určité údaje o projektu můžeme předat také investorům, kteří by o něj mohli mít potenciální zájem. Ve všech těchto případech je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, podle níž je příslušný poskytovatel služeb povinen zajistit odpovídající úroveň ochrany a bezpečnosti osobních údajů, jak to dělá společnost.

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje mimo EU. Může se však stát, že se investor nebo poskytovatel služeb bude nacházet mimo EU. V takovém případě zajistíme splnění podmínek pro přenos údajů v souladu s GDPR.

4. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Máme v úmyslu uchovat vaše osobní údaje zpracovávané za účelem podpory a projednání projektů po dobu naší vzájemné spolupráce při podpoře a projednání projektu a po dobu nepřesahující 2 roky po ukončení takové spolupráce, pokud nebude váš souhlas odvolán dříve.

5. Jste povinni nám poskytnout své osobní údaje?

Nejste povinni nám osobní údaje poskytovat. Jejich poskytování je zcela dobrovolné. Vezměte však na vědomí, že pokud nebudou poskytnuty údaje, nebudeme vám schopni poskytnout naše služby týkající se podpory a diskuse o projektu.

6. Jaká máte práva týkající se zpracování vašich osobních údajů?

Kdykoli během zpracování vašich osobních údajů můžete za zákonných podmínek (zejména podle ustanovení GDPR) použít tato vaše práva: právo na přístup k vašim osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání, případně právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakožto i právo na přenos údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete také odvolat nebo můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

7. Kdo je správcem osobních údajů a na koho se mohu obrátit se svými dotazy?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Blue Dynamic s.r.o., identifikační číslo: 06385745, se sídlem Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, Česká republika, web: https: // www.bluedynamic.cz/, e-mail: info@bluedynamic.cz, který je správcem vašich osobních údajů.

 

 

Pro otevření úpravy souborů cookies klikněte zde.

magnifiercrosschevron-upchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram