Rapportage van bedrijfsprocessen in Microsoft Dynamics CRM

Gepubliceerd: 20. 5. 2020
Het onderwerp van dit artikel is het tonen van voorbeelden van het gebruik van rapportage, gebouwd bovenop Microsoft Dynamics CRM, ter ondersteuning van verkoop, planning en evaluatie van het bedrijfsproces.

8 tips voor het gebruik van CRM-rapportage voor uw bedrijf!

Het onderwerp van dit artikel is voorbeelden geven van het gebruik van rapportage gebouwd over degene die we leverden Microsoft Dynamics CRM oplossing voor verkoopondersteuning, planning en evaluatie van het verkoopproces.

In de volgende paragrafen worden enkele geselecteerde rapporten gepresenteerd die het meest worden gebruikt in Microsoft Dynamics CRM met een korte beschrijving. Voor een doeltreffender ontwerp van een specifieke rapportage is uiteraard een meer gedetailleerde kennis van de bedrijfsprocessen van een specifieke klant nodig, verkregen door overleg met geselecteerde sleutelpersonen.

Waarom rapportage in CRM?

Het doel van de rapportage is de verkoopafdeling en het management relevante informatie verstrekken in een begrijpelijke vorm en hulp bij de evaluatie en planning van bedrijfsstrategieën.

Rapportage is uw helper die de nadruk legt op veranderingen in trends of zwakke punten in het bedrijfsproces en u helpen een oplossing te vinden.

Zet relaties om in winst. Met Dynamics 365 Sales bouwt u sterke klantenrelaties op en verbetert u uw verkoop. Met Verkoop hebt u de controle over uw verkoopproces, van bestellen tot daadwerkelijk verkopen en het maken van marketingcampagnes.

Meer over Dynamics 365 Verkoop

Terminologie

Rapportage is onderdeel van Microsoft Dynamics CRM, gebruikt voor het werken met rapporten

Microsoft Dynamics CRM = CRM-tool om bedrijfsactiviteiten te ondersteunen en met klanten samen te werken.

Rapportage is een onderdeel van Microsoft Dynamics CRM dat wordt gebruikt voor het werken met rapporten. Flexibel instrument voor het maken van aangepaste rapporten en het exporteren van gegevens en grafieken naar verschillende formaten voor latere analyse.

Marketing is een onderdeel van Microsoft Dynamics CRM dat wordt gebruikt voor het creëren van marketing. Het helpt om een groep klanten op een geschikte manier te bereiken en hun aandacht te trekken.
Diensten Het werk met de klant eindigt niet met de levering van de goederen. Klachten, klachten, suggesties, alles wordt behandeld in dit onderdeel van Microsoft Dynamics CRM.

Verslag 1: Bedrijfsprofiel

Dit verslag is een van de basisverslagen die worden gebruikt in alle Microsoft Dynamics CRM-systemen. Het geeft ons een kort en bondig overzicht van de status van de kansen bijgehouden in Microsoft Dynamics CRM. Het doel is te laten zien huidige zakelijke vooruitzichten en geef ons een idee en de algemene situatie.

Het is mogelijk het verslag aan te passen en andere variabelen dan financiële indicatoren te controleren. Bijvoorbeeld:

  • Geraamde inkomsten, winst of kosten (zie figuur)
    • Helpt bij de financiële planning
  • Productoverzicht, waar we geïnteresseerd zijn in open kansen voor individuele producten
    • Helpt bij de productie- en voorraadplanning
8 nuttige verslagen 01 Blue Dynamic
8 nuttige rapporten Bedrijfsprofiel Blue Dynamic

Verslag 2: Overzicht van de kansen op de tijdlijn

Met dit rapport kunt u het volgende volgen geschiedenis van de ontwikkeling van zakelijke kansen op de tijdlijn. Het waarschuwt u voor negatieve of positieve trends of toont seizoensgebonden schommelingen.

Het is mogelijk het verslag aan te passen en andere variabelen dan financiële indicatoren te controleren.

8 nuttige verslagen Werkelijke opbrengst per maand Blue Dynamic

Verslag 3: Overzicht van de resultaten van de individuele vertegenwoordigers

Maakt mogelijk. de prestaties van individuele verkopers gedurende een bepaalde periode volgen. Het is geschikt voor hoofden van verkoopafdelingen en zal begrijpelijkerwijs niet in de smaak vallen bij minder bekwame verkopers.

Het is mogelijk het verslag aan te passen en andere variabelen dan financiële indicatoren te controleren.

8 nuttige verslagen zebricek verkoop Blue Dynamic

Verslag 4: Toezicht op de mededinging

Een van de rapporten die worden gebruikt voor mededingingstoezicht. Het laat ons zien hoe succesvol we zijn ten opzichte van een bepaalde concurrent.

De informatie uit dit verslag kan worden gebruikt om de situatie van een bepaalde concurrent te analyseren en het antwoord te vinden op de vraag "waarom wint de concurrent".

Het rapport kan opnieuw worden aangepast, of er kan een gewijzigd rapport worden gemaakt dat de gegevens in een andere grafische vorm weergeeft en dat andere variabelen volgt.

Voorstel:
Om de concurrentie te volgen, raad ik aan automatische meldingen in Microsoft Dynamics CRMgestuurd naar de verkoopdirecteur ingeval een concurrent bijvoorbeeld meer dan 50% zakelijke kansen wint.

8 nuttige verslagen analyse van de concurrentie Blue Dynamic

Verslag 5: Verwaarloosde zakenrelaties

Het doel van dit veel gebruikte verslag is te laten zien overzicht van zakelijke relaties waarmee lange tijd geen contact is geweest.

Het rapport kan opnieuw naar behoefte worden gewijzigd en andere variabelen kunnen worden gecontroleerd.

Voorstel:
Met CRM kunt u natuurlijk automatische meldingen over zakenrelatiesdie lange tijd niet zijn gecontacteerd, met de mogelijkheid om te filteren volgens verschillende criteria en statussen. Deze oplossing vervangt gedeeltelijk de functionaliteit van dit verslag.

8 Nuttige rapporten Verwaarloosde zakenrelaties Blue Dynamic

Verslag 6: Volgen van de doelstellingen

Voor elke periode kunnen we doelen stellenzowel voor een individuele vertegenwoordiger als voor een team van vertegenwoordigers.

Dit verslag stelt ons in staat om toezien op de verwezenlijking van de doelstellingen. Natuurlijk is het mogelijk het verslag te wijzigen en andere variabelen dan financiële indicatoren te controleren.

8 nuttige verslagen over de vooruitgang ten aanzien van de Blue Dynamic-doelstellingen

Verslag 7: Marketingverslagen

De moderne manier om klanten te bereiken is marketing. Aangezien marketing naar mijn mening een integraal onderdeel is van het bedrijfsproces, en niet alleen in de detailhandel, vermeld ik het hier, al is het maar marginaal.

Wij leveren aanzienlijke inspanningen het verzamelen van klantgegevens en het bijhouden van klantendatabases. Dus waarom deze gegevens niet gebruiken om een selecte groep klanten te benaderen met een aanbod dat hun aandacht zal trekken?

In marketingrapportage monitoren we het succes van individuele campagnes, hun kosteneffectiviteit, maar we verzamelen en evalueren ook feedback van onze klanten.

Verslag 8: Verslagen in diensten

Een product verkopen en aan de klant leveren is niet het einde van het bedrijfsproces. Daarom heb ik besloten dit gebied vanuit het oogpunt van verslaggeving hier te noemen.

De klant kan opmerkingen hebben, kan klagen over de goederen of de wijze van levering. Het doel van dit onderdeel van Microsoft Dynamics CRM is het personeel van de serviceafdeling een hulpmiddel te geven om tijdig te reageren, een overzicht te hebben van de huidige situatie en niet te vergeten de klacht tijdig af te handelen.

Rapportage kan ons zowel gemakkelijk te begrijpen samenvattingen als meer gedetailleerde rapporten tonen, bijvoorbeeld over de kosten van de behandeling van klachten.

Met Microsoft Dynamics CRM kan gemakkelijk en snel worden gereageerd op de behoeften van de klant

Voorstel:
Met de diensten in Microsoft Dynamics CRM kunt u voor elke klant afzonderlijk responstijden (SLA's) instellen volgens specifieke contractuele voorwaarden.

8 nuttige rapporten van het Blue Dynamic marketing panel

Conclusie

Microsoft Dynamics CRM oplossing gebruikt een verscheidenheid aan rapporten om het bedrijfsproces te ondersteunen en bevat een flexibel hulpmiddel om ze te maken.

In dit document heb ik slechts enkele geselecteerde rapporten genoemd die vaak door onze klanten worden gebruikt.

Voor een doeltreffend gebruik van de rapportage is het nodig analyse van uw specifieke behoeften. Simpel gezegd gaat het erom dat je gaat zitten en plezier hebt in het rapporteren. Wat en hoe wilt u traceren, welke informatie zou u helpen in uw bedrijfsproces, welke informatie heeft u al in Microsoft Dynamics CRM en welke informatie moet u gaan traceren en hertraceren.

Antonín Vince Blue Dynamic

Antonín Vinšis consultant bij Blue Dynamic en heeft ervaring in implementatie van Microsoft Dynamics CRM.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Štěpáín Kněžek Blue Dynamic

Štěpán Kněžek

Verkoopmanager
stepan.knezek@bluedynamic.cz
+420 607 032 908

LinkedIn

eGor KoValev

Account Manager
egor.kovalev@bluedynamic.cz
+420 720 953 784

LinkedIn
2022_sales_CZ (#8)
vergrootglascrosschevron-upchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss Twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter instagram