Přínosy Digitální transformace podniku, část 2.

přínosy digitální transformace
Publikováno: 11. 5. 2023
Digitální transformace přináší podnikům zásadní příležitosti, jako je zvýšení produktivity, zlepšení konkurenceschopnosti a zákaznické zkušenosti a v neposlední řadě i možnost pro spolu s příležitostí sníženíižování nákladů. Podniky by se měly na tyto změny připravit a využít možností, které digitální transformace přináší.

Přínosy Digitální transformace

Digitální transformace má velký dopad na různé oblasti podnikání a organizací. V oblasti marketingu a prodeje umožňuje digitální transformace zlepšit cílení a personalizaci kampaní, analyzovat data a chování zákazníků a zlepšit zákaznickou zkušenost. Díky digitálním kanálům mohou podniky oslovit své zákazníky kdykoliv a kdekoliv a tím zvýšit své tržby.

Pro organizace je důležité včas reagovat na nové trendy a technologie. Společnosti od digitální transformace především očekávají:

  • Zvýšení produktivity a efektivity: Digitální technologie mohou pomoci firmám optimalizovat operace a procesy, což vede ke zvýšení produktivity a efektivity a snížení nákladů.
  • Zlepšení konkurenceschopnosti: Digitální transformace může pomoci firmám vytvořit nové tržní příležitosti, pružně reagovat na změny v tržím prostředí, zlepšit nabídku produktů a služeb a zlepšit zákaznickou zkušenost a spokojenost, a tím být výrazně konkurenceschopnější.
  • Zlepšení zákaznické zkušenosti: Díky digitálním technologiím mohou firmy nabízet personalizované zákaznické služby a zlepšit celkovou zkušenost zákazníků. Zvýší tak zákaznickou loajalitu i prodeje.
  • Zvyšování agilnosti: Digitální transformace může pomoci firmám rychle reagovat na změny na trhu a vytvářet nové příležitosti. Firmy mohou být schopné rychleji měnit svoji strategii a přizpůsobovat se novým trendům.
  • Zlepšení řízení pomocí dat: Digitální technologie umožňují firmám sbírat a analyzovat data o zákaznících, procesech a trhu. Díky tomu lépe a snáze porozumí svým zákazníkům a trhu a mohou se dle toho efektivněji rozhodovat.
  • Snížení nákladů: Digitální transformace může pomoci firmám snížit náklady na různých úrovních, tím vede ke zvýšení zisku a k vyšší konkurenceschopnosti.

Digitální transformace jako cesta k úspěchu

Společnosti realizující digitální transformaci mají 2,5krát větší šanci na dosažení svých cílů a na zlepšení finančních výsledků. McKinsey & Company

Oblasti využití

Digitální transformace ovlivňuje v podstatě každou část podniku a jeho procesů.

V oblasti řízení podniku umožňuje digitální transformace automatizaci a efektivní správu interních procesů. Digitalizace interních procesů zjednodušuje vnitřní komunikaci, zvyšuje transparentnost a zlepšuje plánování a řízení projektů.

V oblasti finančního plánování digitální transformace umožňuje zlepšit správu dat, zefektivnit procesy a zlepšit přesnost a přehlednost finančních výsledků a prognóz. S digitalizací finančního plánování se snižují chyby a zvyšuje se přesnost a rychlost rozhodování.

V rámci dodavatelského řetězce a výroby může digitální technologie pomoci s lepším sledováním a řízením zásob, optimalizací trasy přepravy a zvýšením transparentnosti procesů. V oblasti výroby může digitální transformace přinést automatizaci a optimalizaci procesů, což může vést k nižším nákladům a vyšší efektivitě.

V oblasti marketingu a prodeje umožňuje digitální transformace zlepšení cílení a personalizaci kampaní, možnost analyzovat data a chování zákazníků a v neposlední řadě umožňuje zlepšení zákaznické zkušenosti a budování brandu. Díky digitálním kanálům mohou podniky oslovit své zákazníky kdykoliv a kdekoli a tím zvýšit své tržby.

Vertikály a Digitální transformace

Určení konkrétních přínosů pro konkrétní business vertikály může být klíčové pro efektivní implementaci strategie.

Například v oblasti maloobchodu může efektivní využití technologií umožnit zlepšení řízení zásob a optimalizaci provozu pro zvýšení ziskovosti.

V oblasti zdravotnictví mohou technologie poskytnout lékařům a pacientům lepší přístup k informacím a zlepšit kvalitu péče.

V průmyslových odvětvích mohou technologie pomoci s automatizací výrobních procesů a snížit náklady na výrobu.

Konkrétní přínosy v různých vertikálách se liší, a proto je důležité mít jasnou představu o cílech a potřebách každého odvětví, aby bylo možné najít nejefektivnější řešení.

Závěr

Digitální transformace je komplexní investice do budoucnosti firmy. Podnikům, které ji realizují, dramaticky zvyšuje šance na dosažení vytyčených cílů a na zlepšení finančních výsledků.

A jaké jsou přínosy digitální transformace? Umožňuje firmám zlepšit produktivitu a efektivitu, zvýšit konkurenceschopnost a zlepšit zákaznickou zkušenost.

Je důležité, aby organizace byly připraveny na tyto změny a byly schopné včas reagovat na nové trendy a technologie. Digitální transformace přináší firmám mnoho přínosů, ale vyžaduje také inovativní a strategický přístup. Organizace, které dokážou přizpůsobit své procesy a kulturu digitální transformaci, budou mít konkurenční výhodu a dosahovat lepších výsledků.

Další články ze série Digitální Transformace

Co je digitální transformace?, část 1.

Přínosy digitální transformace podniku, část 2.

Strategie digitalizace podniku: Jak vybrat tu správnou?, část 3.

Využití Microsoft „ekosystému“ při digitální transformaci podniku, část 4.

Jak správně realizovat digitální transformaci: 5 kroků k úspěchu v éře digitální transformace, část 5.

Potřebujete vědět více? Kontaktujte nás!

Štěpáín Kněžek Blue Dynamic

Štěpán Kněžek

Sales Manager
stepan.knezek@bluedynamic.cz
+420 607 032 908

LinkedIn

eGor KoValev

Account Manager
egor.kovalev@bluedynamic.cz
+420 720 953 784

LinkedIn
2022_sales_CZ (#8)
magnifiercrosschevron-upchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram