Strategie digitalizace podniku: Jak vybrat tu správnou?, část 3.

Strategie digitalizace podniku
Publikováno: 12. 5. 2023
Jedním z hlavních témat v dnešním podnikání je snaha společností přizpůsobit se nové digitální éře a využít výhod, které s sebou tato doba přináší. V této souvislosti je rozhodující zvolit správnou strategii digitalizace. Existují dva hlavní přístupy k digitalizaci - all-in-one a best-of-breed - každý s vlastními výhodami a nevýhodami.

Strategie digitalizace podniku – Dva možné přístupy:

  • All-in-one
  • Best-of-breed

All-in-one koncept zahrnuje všechny potřebné funkce a nástroje do jedné aplikace, zatímco best-of-breed přístup nabízí specializované moduly pro konkrétní oblasti. V tomto článku se budeme zabývat porovnáním obou konceptů řešení a zaměříme se na to, který přístup může být nejvhodnější pro vaši společnost.

V dnešní době je digitalizace společností nevyhnutelná pro úspěšné podnikání. Kromě výběru vhodných technologií a nástrojů je však také důležité zvolit správný koncept strategie digitalizace podniku. Existují dva hlavní přístupy k digitalizaci:

All-in-one

All-in-one přístup je strategie digitalizace podniku, která se zaměřuje na poskytnutí všech potřebných funkcionalit a služeb v rámci jediného celku. Tento přístup nabízí jednoduchou správu a integraci všech aplikací a služeb, což může být pro společnosti výhodné zejména z hlediska snížení nákladů na IT infrastrukturu a personál.

Přínosy

  1. Jednoduchost: Jednoduchost je klíčovým faktorem, který umožňuje organizacím snadno a rychle přistupovat ke všem potřebným funkcím. S použitím jediného systému se snižuje nákladnost a zvyšuje se efektivita práce. Pracovníci nemusí trávit čas školením a používáním různých aplikací.
  2. Efektivita: Integrace všech funkcí do jediného systému umožňuje organizacím lépe využívat svá data a informace a rychleji reagovat na změny v prostředí. Výsledkem je zvýšení efektivity práce a zlepšení kvality výstupů, což má pozitivní dopad na celkový výkon organizace.
  3. Jednotnost: Jednotný systém podporuje spolupráci mezi různými odděleními a zlepšuje koordinaci činností v rámci organizace. To umožňuje organizaci lépe reagovat na potřeby zákazníků a trhu a zvyšuje schopnost organizace přizpůsobit se změnám v prostředí.

Tyto výhody jsou velmi přitažlivé pro společnosti, které se snaží snížit náklady na IT a zvýšit efektivitu svých pracovníků. All-in-one řešení se často používají v menších společnostech, které potřebují efektivní a jednoduché řešení, ale jsou také populární v oblastech jako například maloobchod, kde se jednoduchost a rychlost stávají klíčovými faktory.

Na druhé straně má all-in-one přístup také své nevýhody. Společnosti, které se rozhodnou pro tento přístup, jsou vázány na jednoho dodavatele a nemají tak možnost využívat specializovaných aplikací a služeb od jiných poskytovatelů. Navíc, pokud se některá z aplikací či služeb ukáže jako nedostatečně výkonná nebo nevyhovující pro konkrétní potřeby společnosti, bude třeba přejít na celkově nové řešení, což může být nákladné a časově náročné.

Best-of-breed

Best-of-breed přístup je opakem all-in-one řešení. Namísto použití jediného systému pro všechny potřeby společnosti se best-of-breed přístup zaměřuje na výběr specializovaných aplikací pro každou jednotlivou oblast. Tyto aplikace jsou poté integrovány a propojeny tak, aby společnost mohla dosáhnout optimálního výkonu ve všech oblastech.

Přínosy

  1. Specializace: Best-of-breed řešení jsou obvykle navržena pro konkrétní oblast podnikání a jsou specializována na určitý úkol. To znamená, že mají vysokou úroveň funkčnosti a umožňují organizacím dosáhnout vynikajících výsledků v rámci konkrétní oblasti. Speciálně navržené aplikace pomáhají zvýšit výkonnost organizace.
  2. Flexibilita: S použitím best-of-breed řešení si organizace mohou vybrat aplikace a řešení, která nejlépe vyhovují jejich potřebám. Tato řešení mohou být snadno přizpůsobena specifickým požadavkům organizace a umožňují organizaci lépe reagovat na změny, což vede ke zlepšení celkového výkonu organizace.
  3. Inovace: Použití best-of-breed řešení umožňuje organizacím využívat nejnovější technologie a inovace v různých oblastech podnikání. Tyto řešení jsou obvykle vývojově vyspělejší a rychlejší v přijímání nových funkcí a inovací, což umožňuje organizacím udržovat se v čele technologického vývoje a inovací.

Best-of-breed strategie digitalizace podniku se hodí především pro středně velké a velké společnosti, které mají specifické potřeby a vyžadují specializovaná řešení pro různé oblasti svého podnikání. Tyto společnosti často potřebují sofistikované aplikace, které jsou specializované na konkrétní oblasti, jako jsou finance, výroba, logistika nebo marketing. Best-of-breed přístup umožňuje těmto společnostem využívat ty nejlepší aplikace v každé oblasti, což zlepšuje výkon a efektivitu. Tyto společnosti mají obvykle také větší rozpočty na IT investice a mohou si dovolit větší náklady na integraci a správu různých aplikací.

Nicméně, nevýhody best-of-breed přístupu se často týkají integrace aplikací. Protože každá aplikace je specializovaná pro konkrétní oblast, mohou být náročnější při integraci do existujícího systému. To může být problém pro menší společnosti s omezenými zdroji nebo pro společnosti, které se snaží rychle dosáhnout výsledků.

Další nevýhodou je, že výběr nejlepší aplikace na trhu může být komplikovaný a časově náročný proces. Společnosti musí provést důkladný průzkum trhu, k výběru aplikací si mohou vyžádat odbornou pomoc. To může být drahé a náročné na čas.

Klíčová strategie pro úspěšné podnikání

Digitalizace je extrémně důležitá pro úspěšné podnikání v dnešní době a správný výběr konceptu řešení, tedy strategie digitalizace, může být klíčový pro dosažení obchodních cílů.

Závěrečné doporučení pro zvolení vhodné strategie digitalizace podniku

Zvolení správné strategie digitalizace podniku může být klíčové pro úspěšné podnikání v dnešní době. Výběr mezi all-in-one a best-of-breed přístupem by měl být založen jak na konkrétních potřebách a cílech vaší společnosti, tak i na faktorech, jako je velikost společnosti, požadavky na flexibilitu a specializaci a rozpočet.

All-in-one řešení jsou vhodná pro menší společnosti s omezenými prostředky, které potřebují snadno použitelné a cenově dostupné řešení pro zlepšení procesů v různých oblastech podnikání. Tento přístup nabízí výhody, jako jsou jednoduchá integrace, snadná správa a jednotné rozhraní. Na druhou stranu může být all-in-one řešení v určitých oblastech omezující, což může vést k neuspokojivým výsledkům.

Best-of-breed přístup je vhodnější pro větší společnosti, které potřebují specializovaná řešení pro konkrétní oblasti podnikání. Tento přístup umožňuje výběr nejlepších aplikací pro každou oblast podnikání, což může vést k vyšší efektivitě a produktivitě. Nicméně, best-of-breed přístup také vyžaduje více investic do integrace a správy různých aplikací.

Při výběru vhodné strategie digitalizace podniku by měla být zvažována potřeba specializace a flexibilita, stejně jako celkový rozpočet společnosti a dlouhodobé cíle. Pokud se společnost rozhodne pro all-in-one řešení, je potřeba zvolit spolehlivého dodavatele s dobrou reputací. V případě best-of-breed přístupu by měla být zvolena aplikace od renomovaných dodavatelů a zároveň by měla být výše investice do integrace.

V každém případě je důležité provést podrobnou analýzu potřeb a zdrojů společnosti před rozhodnutím pro konkrétní přístup. Výběr správné strategie digitalizace může pomoci společnostem zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost, a měl by být zvažován jako dlouhodobá investice do budoucnosti.

Další články ze série Digitální Transformace

Co je digitální transformace?, část 1.

Přínosy digitální transformace podniku, část 2.

Strategie digitalizace podniku: Jak vybrat tu správnou?, část 3.

Využití Microsoft „ekosystému“ při digitální transformaci podniku, část 4.

Jak správně realizovat digitální transformaci: 5 kroků k úspěchu v éře digitální transformace, část 5.

Potřebujete vědět více? Kontaktujte nás!

Štěpáín Kněžek Blue Dynamic

Štěpán Kněžek

Sales Manager
stepan.knezek@bluedynamic.cz
+420 607 032 908

LinkedIn

eGor KoValev

Account Manager
egor.kovalev@bluedynamic.cz
+420 720 953 784

LinkedIn
2022_sales_CZ (#8)
magnifiercrosschevron-upchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram