Řešení pro výrobu poskytující moderní digitální nástroje pro optimalizaci výrobních procesů a zvýšení efektivity

Microsoft poskytuje řešení a aplikace využívající moderní technologie, jako jsou senzory, umělá inteligence a IoT, která firmám zajistí data a analýzy pro informovaná rozhodnutí. S těmito řešeními můžete snížit náklady, zlepšit kvalitu služeb, poskytnout vysokou úroveň zákaznické podpory a zvýšit konkurenceschopnost.

Chci konzultaci zdarma

Digitální transformace v přináší zákazníkům komfort a Vám vyšší efektivitu!

Zvýšení profitability společnosti

Zvyšování efektivity

Inovace a aplikace trendů

Zvyšování produktivity

Rozšiřování nabídky

Inovace a aplikace trendů

Digitální transformace představuje komplexní investici do budoucnosti firmy

  • Zlepšete zákaznickou zkušenost
  • Zvyšujte efektivitu a produktivitu
  • Rozšiřte nabídku produktů a služeb
  • Díky personalizaci oslovujte zákazníky

Zvyšování efektivity a produktivity

Digitální transformace umožňuje výrobním firmám automatizovat a optimalizovat výrobní procesy. Tímto způsobem se snižuje riziko lidského faktoru a zvyšuje se rychlost a přesnost výroby. Digitální technologie umožňují i přesnější plánování výroby a využívání zdrojů, což dále zvyšuje efektivitu a produktivitu.

Snížení nákladů

Digitalizace výrobních procesů umožňuje snižování nákladů na výrobu, jako je spotřeba energie, vody a materiálů. Díky sledování a řízení těchto procesů lze například snížit množství odpadu nebo minimalizovat ztráty energie. Toto snižování nákladů má pozitivní dopad na ziskovost a konkurenceschopnost firem.

Zlepšení kvality

Digitální technologie umožňují sledovat a řídit kvalitu výroby pomocí senzorů a dalších technologií. Tímto způsobem je možné získat přesné údaje o stavu výrobních procesů a využívat je k tomu, aby se minimalizovalo riziko vad a reklamací. Díky lepší kontrole kvality výroby lze také zvyšovat spokojenost zákazníků a posilovat reputaci firmy.

Optimalizace dodavatelského řetězce

Digitální technologie umožňují sledovat a řídit dodavatelský řetězec. Díky tomu výrobní firmy získávají lepší přehled o stavu zásob a mohou lépe plánovat využívání zdrojů. Tímto způsobem lze minimalizovat zbytečné skladování a snižovat náklady spojené s využíváním dodavatelského řetězce.

Zvyšování flexibility

Digitalizace výrobních procesů umožňuje výrobním firmám rychleji reagovat na měnící se potřeby trhu. Díky automatizaci a flexibilnějšímu využívání zdrojů je možné rychle přizpůsobit výrobu a využít například výrobu na zakázku. To vede ke zvýšení konkurenceschopnosti a úspěšnosti na trhu.

Snížení nákladů a zvýšení efektivity

Digitální transformace firmy jak uvnitř, tak navenek zvyšuje efektivitu služeb a zároveň významným způsobem snižuje náklady. Digitální nástroje pro správu celé řady procesů Vám přinesou větší spokojenost zákazníků s Vašimi službami. Digitální transformace otevírá cestu k novým trhům a zákazníkům a zajištění dlouhodobý úspěchu v oboru.

Dynamics 365 Supply Chain Management

Dynamics 365 Supply Chain Management umožňuje výrobcům optimalizovat a automatizovat výrobní procesy. Tento produkt poskytuje výrobcům přesný přehled o stavu skladových zásob, zpracování objednávek, sledování výrobního postupu a monitorování dodavatelského řetězce. S těmito informacemi mohou výrobci efektivněji plánovat své výrobní procesy, což vede ke snížení nákladů a zvýšení produktivity.

Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 Finance je produkt, který pomáhá finančním oddělením podniků v plánování, monitorování a analýze financí. Tento produkt poskytuje přesný přehled o stavu účetnictví, zpracování faktur, správě dodavatelů a vedení finančního záznamu. S těmito informacemi mohou finanční oddělení plánovat a předpovídat výdaje a příjmy. To vede ke zlepšení finanční kontroly a zvyšování ziskovosti.

Dynamics 365 Field Service

Dynamics 365 Field Service umožňuje firmám poskytovat vysokou úroveň servisu a podpory svým zákazníkům. Pomocí této aplikace mohou technici rychle reagovat na požadavky zákazníků a provádět opravy, údržbu a další práce na místě. Field Service také umožňuje sledovat stav a využívání zařízení a strojů, což pomáhá firmám plánovat preventivní údržbu a minimalizovat výpadky a získat lepší přehled o svých zákaznících a jejich potřebách.

Dynamics 365 Quality Management

Dynamics 365 Quality Management umožňuje firmám řídit a sledovat kvalitu výroby pomocí digitálních nástrojů. Tato aplikace umožňuje firmám sledovat výrobní procesy pomocí senzorů a analyzovat data o kvalitě a výrobních chybách. Quality Management také umožňuje sledovat a spravovat reklamace a implementovat opatření pro zlepšení kvality výroby.

Pavel Balog
CFO

V našem odvětví jsou kvalitní služby klíčové pro spokojenost zákazníka. Nestačí mít jen produkt. Zákazníka zajímá, jak se o něj postaráme. Tím, že působíme na celém území České republiky a na Slovensku, jsme potřebovali zmodernizovat naše IT systémy tak, aby firemní procesy zjednodušily a zpřehlednily. Rozhodli jsme se začít právě u hledání řešení pro digitalizaci servisu. Blue Dynamic jsme si vybrali jako strategického partnera pro digitální transformaci. Rozhodující pro nás byl byznys fokus, transparentní přístup a kompetence v oboru. Jsou to lidé, kteří se v první řadě snaží pochopit klíčové byznys potřeby a pro ně pak vybírají vhodné IT řešení, a to nám vyhovuje.

Ladislav Zimovjan
Obchodní ředitel / Malina Group

Chtěli bychom v prvé řadě velice poděkovat společnosti Blue Dynamic, za profesionální přístup, a to ve všech směrech spolupráce. Plně si uvědomujeme, že naše celkové požadavky na CRM systém nebyly standardní a individuální přístup jsme přímo vyžadovali. V tuto chvíli nelituji jediného kroku s výběrem společnosti, která nám poskytla plnohodnotný komfort v řešení, individuální přístup a servis. Nejen že jsem se společností spokojen, ale rovnou mohu říct, že se těším na další budoucí spolupráci.

co je digitální transformace
Co je Digitální transformace?, část 1.
Digitální transformace je komplexní investice do budoucnosti firmy. Je to proces, kterým…
Číst dále
přínosy digitální transformace
Přínosy Digitální transformace podniku, část 2.
Digitální transformace přináší podnikům zásadní příležitosti, jako je zvýšení produktivity, zlepšení konkurenceschopnosti…
Číst dále
Strategie digitalizace podniku
Strategie digitalizace podniku: Jak vybrat tu správnou?, část 3.
Jedním z hlavních témat v dnešním podnikání je snaha společností přizpůsobit se…
Číst dále
digitalizace podniku
Digitalizace podniku aneb Využití Microsoft „ekosystému“ při Digitální transformaci podniku, část 4.
V dnešní době je digitální transformace klíčem k úspěchu firem v různých…
Číst dále
digitalizace podnikání
Digitalizace podnikání: 5 kroků k úspěchu v éře Digitální transformace, část 5.
Digitalizace podnikání se stala nedílnou součástí moderního byznysu. Je to proces, který…
Číst dále

Na Blue Dynamic se můžete spolehnout

Desítky zemí

Zákazníci operující ve 26 zemích využívají naše řešení a naše služby.

Stovky zákazníků

Stovkám zákazníků jsme pomohli zlepšit jejich procesy a provoz IT.

Tisíce uživatelů

Tisíce uživatelů se na nás spoléhá při své každodenní práci.

Miliony hodin

Při tvorbě řešení pro naše zákazníky jsme odpracovali miliony hodin.

Reference

Více referencí

Blue Dynamic je partner, na kterého se můžete spolehnout

V našem odvětví jsou kvalitní služby klíčové pro spokojenost zákazníka. Nestačí mít jen produkt. Zákazníka zajímá, jak se o něj postaráme. Tím, že působíme na celém území České republiky a na Slovensku, jsme potřebovali zmodernizovat naše IT systémy tak, aby firemní procesy zjednodušily a zpřehlednily. Rozhodli jsme se začít právě u hledání řešení pro digitalizaci servisu. Blue Dynamic jsme si vybrali jako strategického partnera pro digitální transformaci. Rozhodující pro nás byl byznys fokus, transparentní přístup a kompetence v oboru. Jsou to lidé, kteří se v první řadě snaží pochopit klíčové byznys potřeby a pro ně pak vybírají vhodné IT řešení, a to nám vyhovuje.

Pavel Balog
CFO

Případová studie

Chtěli bychom v prvé řadě velice poděkovat společnosti Blue Dynamic, za profesionální přístup, a to ve všech směrech spolupráce. Plně si uvědomujeme, že naše celkové požadavky na CRM systém nebyly standardní a individuální přístup jsme přímo vyžadovali. V tuto chvíli nelituji jediného kroku s výběrem společnosti, která nám poskytla plnohodnotný komfort v řešení, individuální přístup a servis. Nejen že jsem se společností spokojen, ale rovnou mohu říct, že se těším na další budoucí spolupráci.

Ladislav Zimovjan
Obchodní ředitel

Případová studie

Blue Dynamic jsme si vybrali jako strategického outsourcingového partnera pro komplexní podporu infrastruktury a aplikací v režimu 24x7. Osobní i týmová angažovanost jejich týmu znamená skutečnou podporu inovací BCC.

Jan Bloemendaal
Chief Information Officer

Blue Dynamic jsme si vybrali pro pomoc s implementací Dynamics AX v naší nově vytvořené obchodní jednotce v České republice. Od prvního dne celý tým zvládl naše požadavky s vysokou profesionalitou a vždy poskytoval rychlé řešení našich požadavků a problémů. Po téměř pěti měsících spolupráce jsme si jisti, že jsme udělali nejlepší volbu!

Ivan Fernandez
IT Manager

Hledali jsme partnera, který má prokazatelné zkušenosti s roll-out ve střední a východní Evropě a pomůže nám garantovat splnění legislativních povinností. Získali jsme partnera, který přesně věděl, co je potřeba udělat a měl efektivní řešení všech našich požadavků a potřeb. Současně se byl schopen lépe než my domluvit s naším současným dodavatelem. Výsledky spolupráce potvrzují, že Blue Dynamic byla skvělá volba.

Robin Hickson
Manager of Global ERP Systems and Integration

Pro implementací Dynamics 365 jsme zvolili konzultanty Blue Dynamic - pod jejich dohledem pracoval už náš předchozí systém a dokonale znají naše prostředí i potřeby. Věříme, že nám práce s novým systémem přinese další zefektivnění vnitřních procesů.

Aleš Snížek
IT Project Manager

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Málokterý dodavatel nabízí kombinaci oborových znalostí, zkušeností a kvalitní podpory v režimu 24/7. S pomocí Blue Dynamic nám reálně klesly nákladů na ICT při současném zlepšení ICT procesů.

Nicola Campio
CFO

Příjemně nás překvapila rychlost, stabilita a rozsah celého ERP systému. Co jsme ale maximálně ocenili, byla raketová rychlost jeho implementace. Pozitivní přístup týmu Blue Dynamic vnesl do spolupráce jako bonus i příjemnou atmosféru.

Ing. Pavel Čmelík
jednatel společnosti Inexad

Snažíme se vždy o ten nejlepší individuální přístup k naším klientům, proto jsme hledali dodavatele systémů, který bude mít nastavené priority podobně. Společnost Blue Dynamic splnila naše očekávání, přizpůsobila celý systém přímo k naší potřebě. Tým se skládal z opravdových odborníků, kteří rozumí svému řemeslu. CRM pro nás bylo dalším krokem ke spokojenějším klientům a lepší organizaci uvnitř firmy. Jsme rádi, že jsme se mohli svěřit do rukou právě této společnosti, jelikož odvedla vše tak, jak slibovala.

Jan Chodora
Obchodní ředitel CZ/SK

Potřebujete vědět více? Kontaktujte nás!

Štěpáín Kněžek Blue Dynamic

Štěpán Kněžek

Sales Manager
stepan.knezek@bluedynamic.cz
+420 607 032 908

LinkedIn

eGor KoValev

Account Manager
egor.kovalev@bluedynamic.cz
+420 720 953 784

LinkedIn
2022_sales_CZ (#8)

Související technologie

magnifiercrosschevron-upchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram