8 nejefektivnějších metod pickování zboží

pickování zboží
Publikováno: 20. 5. 2020
Pickování nebo také vychystání je obecně vymezeno (a) počtem pickerů, b) počtem skladových uliček, (c) frekvencí jakou jsou objednávky naplánovány. Jak ho zefektivnit?

Najděte správnou metodu pickování pro Vás!

Pickování zboží nebo také vychystání je obecně vymezeno (a) počtem pickerů, kteří pracují na jedné objednávce, (b) počtem skladových uliček, a také (c) frekvencí, s jakou jsou objednávky na směny naplánovány.

Pickování zboží – optimalizujte řízení svého skladu s Microsoft Dynamics Supply Chain. Jedná se o revoluční řešení umožňující přesně sledovat a spravovat skladové zásoby, minimalizovat ztráty a maximalizovat efektivitu vaší dodavatelské řetězce. Díky pokročilým analytickým nástrojům a inteligentnímu plánování budete mít vždy přesný přehled o stavu skladu a budete schopni reagovat rychle a flexibilně na poptávku.

Více o Dynamics 365 Supply Chain

A nyní už k jednotlivým metodám pickování zboží:

1. Vychystání po objednávce

Výhodou metody je její absolutní jednoduchost, kdy Picker zpracovává jednu objednávku řádek po řádku.

Výhodou této metody je jednoduchost, patří proto mezi základní a tedy i nejčastější typy pickování zboží. Picker v tomto případě zpracovává jednu objednávku řádek po řádku. Během směny je navíc aktivní pouze jedno okno pro plánování. Objednávky tak nejsou rozplánovány a mohou být vychystány kdykoli během daného dne.

Tato metoda pickování zboží umožňuje používat papírový seznam, poskytuje dostatek času a umožňuje snadno sledovat pečlivost pickera. Zároveň je to nejméně efektivní přístup.

2. Zone picking

Pickerům je přidělena konkrétní oblast, v níž je zodpovědný za vychystání všech skladových jednotek pro všechny objednávky. V případě, že objednávka vyžaduje zboží, které se nachází i v dalších zónách, je objednávka vychystána teprve poté, co projde všemi zónami. Proto se tento způsob také nazývá „pick and pass“.

Existuje zde pouze jedno plánovací období na směnu, což je pro objednávky nejzazší termín, do kterého jsou zařazeny do procesu pickování zboží. Objednávka obdržená po této uzávěrce je vychystána až během následující směny.

3. Batch picking

Při této metodě vychystává picker skupinu objednávek, po jednom SKU. To je výhodné tehdy, pokud se pro jednu skladovou jednotku vyskytuje více objednávek. Picker se pak vydá na cestu pouze jednou a vychystá několik objednávek.

Hlavní výhodou volby této metody je kratší čas strávený přepravou, což vede k vyšší produktivitě. Batch picking se často používá tehdy, pokud má typická objednávka pouze několik skladových jednotek (méně než čtyři) a jejich rozměry jsou poměrně malé. Stejně jako u vychystávání objednávek podle zón vyžaduje i tetnto způsob jen jedno plánovací okno.

4. Cluster picking

Cluster picking spočívá ve vychystání několika objednávek zároveň. Nejčastěji picker putuje po skladě s jedním vozíkem, kde má několik přepravek. Každá přepravka se rovná jedna objednávka.
Existují dva hlavní systémy pickování, pro které je metoda výhodná:

  1. Vychystávání do vozíku, který naložen několika přepravkami. Operátor vozíku projede skladem a jednotlivé objednávky roztřídí, čímž se zamezí neproduktivnímu přemisťování.
  2. Vertikální zvedací systémy (VLM) či pásy využívající techniku vychystávání v dané zóně. Picker přistaví várku přepravek, čímž uvede do provozu automatizované moduly a jednotlivé položky jsou roztříděny do přepravek. Tato technika je využívána k optimalizaci jednotlivých várek snížením počtu cyklů přístroje.

5. Wave picking

Tento systém pickování zboží se velmi podobá metodě samostatného pickování zboží, přičemž hlavním rozdílem mezi oběma typy je plánovací okno. U samostatného vychystávání není, kdežto u wave picking ano. Objednávky mohou být rozplánovány, aby byly pickovány v konkrétních časech během dne, což se většinou dělá kvůli koordinaci a maximalizaci přepravních operací.

6. Zone-batch picking

Jde o kombinaci dvou výše uvedených metodpickování zboží. Pickerům je přiřazena zóna, v jejímž rámci ale také vychystávají zboží po várkách. A jelikož metody pickování po skladových zónách i po várkách mají plánovací okno, má plánovací okno i zone-batch picking.

7. Zone-wave picking

Při této kombinaci metod je každému pickerovi přiřazena jeho zóna, ve které vychystá všechny objednávky ve skladových jednotkách. V daném čase picker vychystá jen jednu objednávku v rámci jednoho plánovacího okna na směnu.

Každý picker má přidělenu určitou zónu v rámci jednoho plánovacího okna picker vychystá jednu objednávku

8. Zone-batch-wave picking

Jedná se o nejsložitější kombinaci všech metod vychystávání objednávek. Pickerovi je přiřazena zóna a poté vyskladňuje všechny skladové jednotky k objednávkám v přiřazené zóně. Picker však v daném čase vyskladňuje více než jednu skladovou jednotku, a to v rámci několika plánovacích oken na směnu.

Orientační přehled vychystaného zboží na jednu pracovní hodinu jednoho pickera: Vykládání plného návěsu, roztřídění na palety

Typ vychystáváníPočet vychystání
120 krabic
Skládání plné palety na pohyblivý pás640 krabic
Vyskládání plné palety do umístění na paletovém regálu32 palet
Vychystání položky ze spádového regálu s krabicemi do tašek (za použití vychystávacího lístku)184 řádků objednávek
Vychystání položky ze spádového regálu s krabicemi (vychystávání podle světla)260 řádků objednávek
Vychystání položky z horizontálních pásů (skupina cca 3 položek, za použití světelného indikátoru) do tašek300 řádků objednávek
Skládání plné přepravky za použití vysokozdvižného vozíku; skládání z paletového regálu v úrovni podlahy na paletu29 přepravek
Skládání plné přepravky za pomocí ovládaného vozíku a skládání ze všech úrovní paletového regálu na palety134 přepravek
Skládání plných přepravek z posuvného paletového regálu na pohyblivý poháněný pás (vychystávací lístky)525 přepravek
Skládání plných přepravek z posuvného paletového regálu na pohyblivý poháněný pás (rozpoznání hlasu)600 řádků objednávek
Skládání celých palet za použití vozíku s protizávažím z podlahové skladovací plochy50 palet
Skládání celých palet za použití vozíku s protizávažím z paletového regálu65 palet

Potřebujete vědět více? Kontaktujte nás!

Štěpáín Kněžek Blue Dynamic

Štěpán Kněžek

Sales Manager
stepan.knezek@bluedynamic.cz
+420 607 032 908

LinkedIn

eGor KoValev

Account Manager
egor.kovalev@bluedynamic.cz
+420 720 953 784

LinkedIn
2022_sales_CZ (#8)
magnifiercrosschevron-upchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram