Dynamics 365 Sales zjednodušil prodejní procesy ve společnosti Malina

Malina implementace Dynamics 365 Sales
Publikováno: 24. 4. 2023
Implementace Microsoft Dynamics 365 Sales je důležitým krokem pro zlepšení efektivity obchodních procesů ve společnosti Malina. Microsoft Dynamics 365 Sales slouží jako jednotné úložiště pro všechny informace týkající se zákazníků a pomáhá společnosti Malina zlepšit interakce s nimi.

Energetický holding Malina, a. s., potřeboval zjednodušit prodejní procesy a v Blue Dynamic jsme našli řešení – Microsoft Dynamics 365 Sales. Přečtěte si více o tom, jak naše řešení společnosti pomohlo i jaké jsou jejich názory na spolupráci.

Energetický holding Malina, a. s., je společnost působící v oblasti energetiky. Společnost se specializuje na výrobu a distribuci elektřiny, plynu a tepla a je jedním z nejvýznamnějších hráčů na českém energetickém trhu. Energetický holding Malina, a. s., má své provozovny po celé České republice a zaměstnává více než 500 zaměstnanců.

Společnost se soustředí na udržitelnou energetiku a využívání obnovitelných zdrojů energie a je známá svými inovativními projekty a řešeními v oblasti energetiky.

Cíle spolupráce

Zákazník se se na nás obrátil s požadavkem na zlepšení a nastavením obchodních procesů a zavedením systému pro správu obchodních případů. Hledal spolehlivého partnera, který by mu pomohl nasadit informační systém pro řízení a správu obchodních případů. Naše zkušenosti v oblasti Microsoft Dynamics 365 Sales a úspěšné implementace pro jiné klienty byly pro zákazníka důležitým faktorem při výběru naší společnosti.

Klíčové potřeby zákazníka

  • Zlepšení efektivity obchodních procesů: Potřeba zlepšit efektivitu obchodního procesu, která se bude projevovat v rychlejším a účinnějším řízení obchodních případů od poptávky až po realizaci, což se následně projeví na zlepšení prodejních výsledků.
  • Zvýšení produktivity prodejního týmu: Potřeba zlepšit celkovou produktivitu prodejního týmu, která přispěje k efektivnímu řízení celkové výkonosti týmu a sledování výkonnosti jednotlivých členů týmu.
  • Sjednocení dat a zajištění jediného zdroje pravdy: Potřeba sjednotit data a vytvořit jediný zdroj pravdy pro všechny zaměstnance, tím pádem bude zde větší spolupráci a snížení rizika chyb způsobených duplicitními daty.

Postup

ANALÝZA: Nejprve bylo nutné provést analýzu potřeb organizace a navrhnout řešení, které bude nejvhodnější pro danou situaci. Poté se přistupuje k přípravě prostředí pro instalaci systému.

KONFIGURACE: Po přípravě prostředí se nainstaloval Microsoft Dynamics 365 Sales a konfiguroval se podle specifických požadavků organizace. To zahrnuje nastavení obchodních procesů, rolí a zabezpečení.

TESTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ: Po dokončení instalace a konfigurace bylo nutné provést testování systému a otestovat jeho funkčnost. Následně se provedlo školení zaměstnanců na používání nového systému.

NASAZENÍ A PODPORA: Po dokončení školení se Microsoft Dynamics 365 Sales nasadil do ostrého provozu a organizace zajišťuje jeho podporu a údržbu. V této fázi lze provést další úpravy podle zpětné vazby uživatelů.

Dosažené výsledky s Microsoft Dynamics 365 Sales

Díky implementaci systému Microsoft Dynamics 365 Sales, který umožnil lepší řízení a správu zákaznických dat, což vedlo ke zlepšení vztahů se zákazníky a zvýšení jejich spokojenosti. Díky lepšímu zpracování dat a analýzám bylo možné identifikovat klíčové zákaznické segmenty a přizpůsobit jim nabídky a služby, což mělo pozitivní dopad na prodeje a ziskovost společnosti.

Implementace Microsoft Dynamics 365 Sales také přinesla efektivnější práci pro zaměstnance, kteří měli lepší přístup k informacím o zákaznících a historii jejich interakcí se společností. To zlepšilo komunikaci a spolupráci mezi odděleními a snížilo ztráty času při opakovaných dotazech a hledání informací.

Zlepšili jsme efektivitu obchodního procesu, spolu se zvýšením produktivity prodejního týmu a sjednotili data do jediného zdroje pravdy.

Zhodnocení

Spolupráce mezi společnostmi Energetický holding Malina a Blue Dynamic při implementaci Microsoft Dynamics 365 Sales byla úspěšná a přinesla významné přínosy pro obě strany.

Díky společném úsilí byla spolupráce mezi oběma společnostmi byla vždy velmi profesionální a vzájemně respektující. Oba týmy pracovaly úzce spolu, aby zajistily úspěšnou implementaci systému a včasné řešení případných problémů. Komunikace mezi společnostmi byla vynikající a všechny otázky a problémy byly rychle a účinně řešeny.


„Chtěli bychom v prvé řadě velice poděkovat společnosti Blue Dynamic, za profesionální přístup, a to ve všech směrech spolupráce. Plně si uvědomujeme, že naše celkové požadavky na Microsoft Dynamics 365 Sales nebyly standardní a individuální přístup jsme přímo vyžadovali. V tuto chvíli nelituji jediného kroku s výběrem společnosti, která nám poskytla plnohodnotný komfort v řešení, individuální přístup a servis. Nejen že jsem se společností spokojen, ale rovnou mohu říct, že se těším na další budoucí spolupráci.

Ladislav Zimovjan

Malina Holding

Potřebujete vědět více? Kontaktujte nás!

Štěpáín Kněžek Blue Dynamic

Štěpán Kněžek

Sales Manager
stepan.knezek@bluedynamic.cz
+420 607 032 908

LinkedIn

eGor KoValev

Account Manager
egor.kovalev@bluedynamic.cz
+420 720 953 784

LinkedIn
2022_sales_CZ (#8)
magnifiercrosschevron-upchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram