Jak uspět při upgrade Dynamics AX

Dynamics AX upgrade
Publikováno: 20. 5. 2020
Každá nová verze Dynamics AX obsahuje řadu atraktivních funkcionalit, o které se možná připravujete z důvodu obav o náročnost procesu upgradu.

Rychlý a bezproblémový upgrade na AX 2012

Každá nová verze Dynamics AX obsahuje řadu atraktivních funkcionalit, o které se možná připravujete z důvodu obav z náročnosti procesu upgradu. V tomto článku vám chceme popsat, jak lze minimalizovat čas a náklady potřebné pro upgrade z AX 2009 na AX2012.

Existují dva přístupy k upgradu na AX 2012: In-place a Source-to-target. Přičemž pouze druhý způsob je vhodný pro velké upgrady.

Cílem celého procesu upgrade Dynamics AX je rychlé provedení bez zbytečných nákladů a rizik tak, aby byl pro uživatele co nejtransparentnější. Tedy , aby uživatel v pátek ukončil svou práci ve stávající verzi Dynamics AX a v pondělí pokračoval v práci na nové verzi Dynamics AX. V této nové verzi bude mít uživatel nezměněná nastavení a data.

Úspěšného upgradu Dynamics AX lze dosáhnout dvěma přístupy: In-place – Upgrade probíhá v jednom prostředí, které se změní z Dynamics AX 2009 na Dynamics AX 2012 (toto Microsoft pro velké upgrady nedoporučuje) a Source-to-target – Kopie prostředí Dynamics AX 2009 se připraví pro upgrade, vedle se nainstaluje Dynamics AX 2012 a provede se transfer kódu a dat.

Teoretický postup upgradu probíhá následovně: Tool nejprve přenese kód (custom úpravy) a programátoři následně vyřeší vzniklé konflikty. V den upgradu potom tool automaticky přenese data z produkční Dynamics AX 2009 do předem připravené Dynamics AX 2012.

V praxi ani jeden výše zmíněných kroků neprobíhá úplně hladce a je třeba řešit spousty problémů. Upgrade je třeba provádět tzv. „na nečisto“ tak dlouho, dokud neprojde bez problémů (nezbytné pro dokončení upgradu v předem stanoveném časovém termínu).

Samostatnou kapitolou je přenos kódu. Ideální je sloučit customizaci v Dynamics AX 2009 do jedné vrstvy (není to nezbytné, ale ušetří to čas). Změny v některých objektech tool bohužel přenést nedokáže (je třeba je implementovat znovu) a ani dokumentace Microsoftu zde není kompletní (ale správný dodavatel má know-how). Následně je třeba v cílovém prostředí vyřešit konflikty (jejich počet lze zredukovat přípravou kódu v Dynamics AX 2009). Na konci procesu může být potřeba další analytická práce a vývoj v závislosti na tom, jak se v SYS vrstvě měnily customizované objekty.

Dokumentace Microsoftu pro přenos kódu není kompletní a tak úspěšný upgrade může provést pouze zkušený dodavatel.

Po přenosu kódu musí dojít k přenosu dat. V ideálním případě proběhne přenos dat plně automaticky. Reálně si však tool nedokáže poradit s nekonzistencemi v databázi, špatným nastavením a dalšími nesrovnalostmi v datech. Některé tyto chyby mohou vyřešit programátoři, jiné je třeba konzultovat se zákazníkem (byznys data). Na rozdíl od kódu nelze přenos dat udělat předem a je tedy nutné jen vyzkoušet nanečisto. S celým procesem lze začít až poté, co zákazník odstaví svůj systém. Během upgradu budete čelit mnoha problémům, např.:

  • Upgradování systému v naprosto dezolátním stavu (nezkompilované custom úpravy ve všech vrstvách a stejně tak nekonzistentní databáze)
  • Řešení takových zádrhelů, o kterých neví ani Microsoft
  • Nutnost vytvoření vlastních nástrojů speciálně pro upgrade (například nástroj pro redukování konfliktů přípravou kódu v Dynamics AX 2009)

V brzké době se stane důležitým tématem upgrade na Dynamics AX 7. Ačkoliv ERP systém Dynamics AX 7 ještě nevyšel, tak je pravděpodobné (podle informací z komunitního webu Microsoftu), že přímý upgrade z Dynamics AX 2009 (a dřívějších verzí) na Dynamics AX 7 nebude podporován. Upgrade libovolné starší verze na Dynamics AX 7 bude pravděpodobně možné provést pouze upgradem na Dynamics AX 2012 R3, což je jediná verze, ze které bude možné upgrade na nejnovější verzi provést. První krok umíme, druhý se naučíme hned, jak Dynamics AX 7 vyjde.

Potřebujete vědět více? Kontaktujte nás!

Štěpáín Kněžek Blue Dynamic

Štěpán Kněžek

Sales Manager
stepan.knezek@bluedynamic.cz
+420 607 032 908

LinkedIn

eGor KoValev

Account Manager
egor.kovalev@bluedynamic.cz
+420 720 953 784

LinkedIn
2022_sales_CZ (#8)
magnifiercrosschevron-upchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram