EET a Dynamics AX

20. 5. 2020Karel Pecl

Jak na elektronickou evidenci tržeb (EET) v Dynamics AX

Nový zákon o EET přináší některým společnostem povinnost zavést EET. Pro ty, kterých se tato povinnost týká a současně používají Dynamics AX (dříve Axapta) je určen tento článek.

V tomto okamžiku se zdá, že společnost Microsoft pro svůj ERP systém Dynamics AX řešení EET nebude připravovat. Je tedy na každém uživateli Dynamics AX (dříve Axapty), aby se o vyřešení EET postaral sám.

Ačkoliv byla Elektronická evidence tržeb (EET) Poslaneckou sněmovnou již dříve schválena, její technická specifika byla zveřejněna teprve před nedávnem. Blue Dynamic vše kolem EET sleduje a připravili jsme pro Vás hotové řešení EET pro Microsoft Dynamics AX.

Technické řešení v AX

Základní technickou částí EET je centrální portál, který (po příslušné registraci a autentifikaci) poskytne každému subjektu unikátní identifikátor každé jeho obchodní transakce. První krok pro každého provozovatele Dynamics AX je tedy zajištění online připojení k tomuto portálu poskytujícímu tzn. fiskální identifikační kód.

Další krok, který bude také znamenat úpravy v Dynamics AX je zajištění, že obdržený fiskální identifikační kód je zveřejněn na všech dokladech, u kterých to zákon vyžaduje a to především na účtence. Samozřejmě nejde jen o vytištění kódu ale také jeho uložení do databáze.

Komplexitu řešení rozšíří nutnost ošetření stavů, kdy AX provozovatele není schopna se online připojit a získat fiskální kód z portálu Finanční správy. I v tomto případě je nutné daňová doklad opatřit příslušným ID a vše dodatečně řešit s EET portálem v okamžiku, kdy bude opět dostupný.

EET 1 Blue Dynamic

Naše řešení EET pro Dynamics AX můžete zakoupit jako Addon pro Dynamics AX a Dynamics 365 na našem obchodě s Addony a aplikacemi pro Dynamics – Addons.Blue.

Malé opakování o EET

Před zahájením evidence tržeb musí všichni podnikatelé, kterých se evidence týká, požádat o tzv. autentizační údaje. „Jedná se o první a důležitý krok k evidenci tržeb (e-tržby). Je důležité, aby podnikatelé své žádosti nenechávali na poslední chvíli,“ zdůraznil ministr financí Andrej Babiš.

O autentizační údaje mohou podnikatelé žádat od 1. září 2016. „Zažádat si o ně podnikatelé, nebo jejich zplnomocnění zástupci, mohou buď elektronicky na Daňovém portálu, kdy jim budou zaslány do datové schránky, nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů, kde je podnikatel obdrží na místě v zapečetěné obálce,“ vysvětlila náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Podnikatel se pomocí získaných autentizačních údajů následně přihlásí do webové aplikace EET. Zde je nutné, aby před zahájením evidence vyplnil údaje o všech provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Poté, co podnikatel uvede údaje o provozovnách, může v dané aplikaci získat digitální certifikát.

Koho se EET týká? Od 1.12.2016 se týká segmentu ubytování a pohostinství, od 1.3.2017 pak povinnost týká maloobchodních a velkoobchodních společností.

„Jeho prostřednictvím Finanční správa identifikuje podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami. Počet certifikátů se odvíjí od potřeb daného podnikatele a je výhradně na jeho rozhodnutí,“ doplnila Alena Schillerová.

Certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení, prostřednictvím kterého bude ponikatel evidovat tržby. Funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem si podnikatelé budou moci otestovat od 1. listopadu 2016.

Jiri Hosenseidl Blue Dynamic

Jiří Hosenseidl pracuje jako Dynamics AX Konzultant ve společnosti Blue Dynamic.

Další články

Naši specialisté vám s Microsoft Dynamics 365 rádi pomohou

Zanechte nám na sebe kontakt a tým Blue Dynamic se vám během 48 hodin ozve.