Instant Monitoring

Monitorujte, predikujte a předcházejte selhání systému.

O produktuCena

Co je to Instant Monitoring

Efektivní nástroj pro monitoring infrastruktury, systémů a aplikací

Řešení pro monitoring  IT systémů. Obsahuje komplexní sadu agentů. Připravené k okamžitému nasazení.

Komplexní řešení, umožňující centrálně monitorovat distribuované systémy a poskytující rychlé přehledy o stavu IT pomocí agregovaného dashboardu stejně jako úplný detail nutný pro řešení problému. Díky hotovým šablonám a předpřipraveným agentům přináší jednoduchý a rychlý proces implementace a okamžitý úžitek.

Co vám přinese Instant Monitoring

Stabilita

Plnou kontrolu nad celou
infrastrukturou i všemi aplikacemi
pomocí jediného řešení

Rychlost

Zkrácení doby řešení díky
systému varování a analýzy
příčin výpadku.

Úspora

Vysokou užitnou hodnotu při
nízkých nákladech
na pořízení
a provoz.

Plná kontrola nad celým IT

od hardware po aplikace pomocí jediného řešení.

Všechny vrstvy

Pokrývající celé IT

Jedno řešení schopné sledovat a monitorovat IT ve všech vrstvách od hardware až po obchodní procesy.

 • Hardware
 • Sítě
 • Operační systémy
 • Virtualizační vrstvy
 • Aplikace a služby
 • Business procesy

Multiplatformní

Nezávislé na systému

Jedno řešení, které zajistí dohled na heterogenní infrastrukturou obsahující různé systémy a standardy.
 • Různé OS
 • Různé databáze
 • Aplikační servery
 • Různí výrobci HW

Cloud

V cloudu i mimo něj

Jedno řešení pracující s IT obsahující systémy a aplikace provozované v cloudu i on-premise.

 • Cloud
 • On-premise
 • Hybridní prostředí

Zkrácení doby řešení incidentů

díky systému varování a analýzy příčin výpadku.

Vizualizace stavu

Přehledné dashboardy

Přehledné a logicky uspořádané dashboardy poskytují okamžitý a přesný přehled o stavu IT systémů a aplikací.

 • Aktuální stav
 • Rychlý přehled
 • Trendy
 • Historie

Agregace statusů

Skládání do celků

Hierarchické uspořádání kontrol a stavů umožňuje rychlou identifikaci důsledků výpadku stejně jako nalezení příčiny.

 • Hierarchie
 • Kumulace do logických celků
 • Definice příčin a důsledků
 • M:N vazby
 • Drill down

Notifikace

Varování a eskalace

Mechanismus notifikací zajišťuje včasné informován řešitelů. Eskalace pak umožní rychle reagovat na vzniklé anomálie.

 • Upozorňování
 • Multikanálová komunikace
 • Eskalační pravidla
 • „Magic“ predikce výpadku

Vysoká užitná hodnota při nízkých nákladech

na pořízení a provoz.

Hotové řešení

Připravené k použití

Tisícovky hotových checků vytvořených komunitou a šablony podporující snadnou implementaci vytváří z řešení rychle nasaditelný balíček.

 • Dostupné hotové checky
 • Komunita tvůrců
 • Šablony

Snadné rozšíření

Rychlá rozšiřitelnost

Rozvoj podle zákaznických potřeb je díky jednoduché struktuře, podpoře jakéhokoliv jazyka a automatické distibuci jednoduchou záležitostí.

 • Jednoduchá struktura checků
 • Jakýkoliv program, jazyk
 • Snadná distribuce
 • Skriptování
 • Automatické nasazení checků

Lehká správa

Jednoduchá správa

Možnost integrace na okolní systémy včetně Active Directory a portovatelnost řešení tvořeného jedinou aplikací výrazně zjednodušuje její správu.

 • Jedná aplikace
 • Propojení s AD
 • Jednoduchá integrace
 • Portable aplikace
 • Žádné licenční poplatky

Instant Monitoring – jednoduchý krok k bezvýpadkovému provozu IT.

Máte zájem nebo chcete více informací? Zanechte nám kontakt a my se vám ozveme.

7 + 7 =

Připravené balíčky pro okamžitý monitoring

Infrastructure Packages

 • SQL database
 • Windows Server

Back Office Apps Packages

 • MS Exchange
 • Skype for Business
 • MS SharePoint

Business Apps Package

 • D365 Operation/AX
 • D365 Sales/CRM
 • MS BizTalk

Pokud máte zájem o balíček na míru, zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.

Cena za hotové balíčky

Monitoring standardních parametrů jednoho běžného prvku. Prvkem se rozumí server, VM, síťový prvek či aplikace. Instant Monitoring je poskytován jako služba. Cena je za měsíc a ke službě již nejsou další náklady. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Instant Monitoring – jednoduchý krok k bezvýpadkovému provozu IT.

Máte zájem nebo chcete více informací? Zanechte nám kontakt a my se vám ozveme.

14 + 12 =

Instant Monitoring používají