Monitoring

Zajistíme bezchybný a nepřetržitý provoz vaší IT infrastruktury tak, že vás nebude rušit od obchodování a produktivitu vašich uživatelů už nic nezbrzdí.

Žijeme v době, kdy rychlost vývoje informačních technologií překonává veškerá očekávání. Sledovat a reagovat na tento vývoj se stává čím dál náročnější, jak časově, tak nákladově. Rychlá doba nepřipouští žádné chyby. Nestačí pouze reagovat na dopady a vzniklé incidenty, je důležité problémům proaktivně předcházet. Neustále zlepšovat svou infrastrukturu, protože i jen jedna chyba může mít neuvěřitelný dopad na chod vaší společnosti.

Díky našemu monitoringu je zajištěno, aby vše běželo tak, jak má. Naše dohledové centrum pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

Nestíháte udržovat aktuální infrastrukturu? Chcete více času na obchodování?

Klíčové vlastnosti

Sofistikovaný dohledový systém

Na vaší infrastrukturu dohlížíme pomocí monitorovacích nástrojů, které podchytí problémy v jejich počátcích. Monitorujeme vše, co je pro vás důležité a postaráme se o to, aby vše běželo tak, jak má v jakoukoliv dobu.

Stará se o vás tým těch nejlepších.

Bude pro vás pracovat tým lidí, kteří dokonale rozumí své práci a své znalosti a zkušenost využijí k tomu, aby rozvíjeli vaši infrastrukturu.

 

  • Máme zkušenosti s podporou pěti tisíců uživatelů pracujících s našimi systémy a aplikacemi.
  • Umíme se postarat o bezvýpadkový provoz více než 840 produkčních serverů a 1.000 databází.
  • Pro hladký chod systémů našich zákazníků nepřetržitě monitorujeme více než patnáct tisíc parametrů.

Problémy řešíme tak, že je předcházíme.

Doporučíme Vám vhodné změny infrastruktury, abychom zajistili Váš stabilní provoz a eliminovali potenciální incidenty. Vzniklé incidenty vyhodnocujeme a uděláme vše pro to, aby se neměli možnost objevit znovu.

Za to co děláme, ručíme.

Řídíme se souborem praxí ověřených procesů ITIL, který jsme si přizpůsobili a využíváme ho ve všech fázích správy infrastruktury od návrhu a implementaci infrastruktury až po technickou podporu. Definované procesy jsou základním kamenem úspěchu.

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb (SLA) tvoří neodmyslitelnou součást poskytovaných služeb. Řídíme se pevně stanovenými reakčními dobami – vždy víte, kdy se z Vašeho problému stává náš problém. S naším Blue Supportem můžete u požadavků s vysokou prioritou počítat s reakcí již do 1 hodiny.

Široký záběr podporovaných technologií

Nejenom díky dlouholetým zkušenostem z provozu kritických informačních systémů a aplikací, které pro svůj nepřetržitý a bezproblémový chod vyžadují nejnovější technologickou infrastrukturu, ale zejména i díky zkušenostem získávaných správou vysoce heterogenního prostředí, má náš tým hluboké znalosti naprosté většiny technologií, systémů a aplikací implementovaných v IT v malých až středně velkých podnicích.

Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Exchange
Windows Hyper-V
Microsoft SharePoint

Skype for Business

Microsoft Project Server

Veeam

Microsoft BizTalk Server

JBossoint

Vlastnosti prostředí

Přehled prostředí

Přehled prostředí reprezentuje stav všech služeb v podniku a jejich případné problémy k řešení jsou vyjádřené kontrolkami. Panel je možné měnit podle zákazníkových požadavků.

SQL prostředí

Všechny služby je možné upravit na míru zákazníkovi. SQL prostředí prezentuje celkový i detailní stav hostů a služeb SQL.

Sledované parametry

V řeči monitoringu uvažujeme o prvcích infrastruktury jako o objektech. Pod pojmem objekt rozumíme zejména: databáze, server, optický přepínač, diskové pole, síťový prvek

objekt sledovaný parametr popis sledovaných parametrů
databáze dostupnost zobrazuje informace o dostupnosti databáze
běžící úlohy detekuje běh definovaných úloh v databázi
zámky zobrazuje informace o přítomnosti a četnosti zámků, včetně jejich blokujících procesů a úloh
místo zobrazuje volné, využité a celkové místo v databázi
server konektivita zobrazuje informace o dostupnosti (up/down) a době odezvy (v ms)
procesor zobrazuje akutální vytížení procesoru a seznam běžících procesů
diskový prostor zobrazuje volné, využité a celkové místo na disku a název svazku
paměť zobrazuje aktuální vytížení operační paměti (fyzická, virtuální, stránkovací)
zprávy zobrazuje chybové hlášky z logu, jejich typ a četnost
služby/procesy detekuje běh definovaných služeb/procesů
pakety zobrazuje objem přesených packetů a dobu odezvy
uptime zobrazuje čas od poslední nedostupnosti systému
optický přepínač
(FC switch)
konektivita zobrazuje informace o dostupnosti (up/down) a době odezvy (v ms)
diskové pole konektivita zobrazuje informace o dostupnosti (up/down) a době odezvy (v ms)
síťový prvek konektivita zobrazuje informace o dostupnosti (up/down) a době odezvy (v ms)
ztrátovost paketů zobrazuje počet odeslaných, přijatých a ztracených paketů
primár a záloha monitoring primární a její záložní linky
šířka pásma poskytuje přehled vytížení linky (download/upload) v grafu
prioritizace provozu monitoring prioritizovaného porovozu (traffic shaping)

Nastavení parametrů sledovaných u aplikací je nad rámec standardního monitoringu, a to vzhledem k individuálním potřebám zákazníka a požadavkům na granularitu a citlivost dohledu.

aplikace sledovaný parametr popis sledovaných parametrů
Dynamics AX dávkové úlohy monitoring běhu dávkové úlohy a jejích podúloh (stav, prodlení…)
uživatelé počet momentálně přihlášených uživatelů
Exchange e-mail úspěšné zaslání a potvrzení přijetí e-mailu
služby/procesy detekuje běh definovaných služeb/procesů
Sharepoint konektivita zobrazuje informace o dostupnosti (up/down) a době odezvy (v ms)
služby/procesy detekuje běh definovaných služeb/procesů
Business Inteligence ETL process monitoring celého procesu extrakce, transformace a nalévání dat
Vaše aplikace RDP licence počet aktivně využívaných licencí
RDP relace počet momentálně aktivních relací
přenosy a rozhraní monitoring přenosů mezi systémy/aplikacemi
Jboss monitoring přenosů, transakce a jejich objemu
Další parametry podle požadavků zákazníka

Implementace monitoringu

Kompletní řešení pro monitoring infrastruktury se u každého zákazníka liší v závislosti na infrastruktuře, individuálních požadavcích a nárocích. Projekt implementace typicky probíhá podle následujícího plánu:

Zajímavá čísla

Let zkušeností

Koncových uživatelů

Serverů

Parametrů

Napište nám